Veckans Inspiratör - Helena Karlsson

Helena delar med sig av sina tankar kring HR som värdeskapande i affären.

Veckans inspiratör, Helena Karlsson, delar med sig av sina tankar kring HR som värdeskapande i affären. Helena har en bakgrund inom HR och organisationsutveckling, som HR-chef och organisationskonsult inom ett flertal branscher med tyngdpunkt inom fastighetsbranschen. Helena driver företaget How to Work Sweden AB där hon hjälper företag med att få med sig medarbetarna och få det som beslutats att hända praktiskt i vardagen. Läs vidare för att ta del av Helenas tankar.

-Mänskliga relationer är helt avgörande för verksamheten och ett bolags överlevnad, ändå lägger företag för lite fokus på att förstå och ge vad människor behöver, säger Helena

Företagens intresse och förmåga, att ta hand om och möta det mänskliga, kommer att vara helt avgörande för framgång och hållbarhet på marknaden när konjunkturen vänder. Idag läggs alldeles för mycket tid på att titta på siffror och grafer på sådant som redan hänt, i stället för att lösa de problem som hindrar människor från att bidra till ett bättre resultat.

HR borde handla mer om att få mänskliga relationer att fungera i stället för att fastna i administration och synen på att människor är resurser som kan bytas ut eller förbrukas. Medarbetare är inte längre armar och ben utan de är kunskapsbärare. Det medarbetaren bär med sig i hjärnan är det vi vill ha tillgång till. Om vi kan få fler att dela med sig och samarbeta så uppstår nya lösningar som annars inte skulle vara möjliga.

Vad kommer krävas för att bli en attraktiv arbetsgivare?

För att upplevas som en attraktiv arbetsgivare kommer man behöva sluta med quick-fix aktiviteter som bockas av och istället bevisa att man bygger, underhåller och behåller långsiktiga bra relationer även med sina medarbetare. Då handlar det om att även se chefer som människor och ge dem den tydligheten och stödet de behöver för att kunna leda sina medarbetare.

Som chef behöver man förstå att rollen som ledare handlar om att se till att andra lyckas och att lyssna och lösa mänskliga problem. Det krävs att man som chef jobbar på sin egen självkännedom och inser att varje individ behöver bli sedd, förstådd samt förstå gränser men även skapa utveckling och rätt förutsättning för medarbetaren att nå sin bästa potential.

Företagskultur skapas genom de beteenden vi belönar.

Förstår man hur människor fungerar och vad de behöver för att prestera och man samtidigt kan koppla det till affären är man värdeskapande för ett bolag.

Att förstå människors beteenden är en kompetens och erfarenhet som HR funktionen kan bidra med och bolag borde vara bättre på att ta vara på den kompetensen och förmågan. Om man saknar en HR funktion eller behöver kompetenshöjande insatser så kan man ju hyra in kompetensen. Ingen kan allt och då man jobbar tvärfunktionellt får man störst effekt.

Beteendevetarens kompetens behövs när man bedriver verksamhet med människor.

I korthet menar jag att HR skapar värde i organisationer genom att bidra till att:
  • På ledningsgruppsmötena prata mer om vad medarbetarna behöver för att prestera och mindre på siffror som speglar det som redan hänt.
  • Se på kunder och marknad som människor och vad bolaget kan göra för att möte deras behov.
  • Behandla medarbetarna som kunskapsbärare i stället för resurser som du behöver bygga relation med.
  • Sluta med quick-fix och jobba med långsiktiga relationer
  • Se till att all ledarutveckling bidrar till självkännedom och ändrat beteende som följs upp.
  • Jobba med företagskulturen genom att belöna de beteenden som skapar samarbete och bättre gemensamt resultat.
  • Kunskap om människors beteende måste ses som en kompetens som behövs i bolag.

Kontakta oss

Vilka utmaningar har du idag? - hör gärna av dig!