Integritetspolicy

Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information.

Integritetspolicy Based On People AB

Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Genom att du blir informerad om vår integritetspolicy i samband med lämnande av uppgifter samtycker du till behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Based On People AB , organisationsnummer: 559213-7383, med adress Östra Hamngatan 16, 411 09 Göteborg, e-post info@basedonpeople.se är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter du tillhandahåller när du registrerar dig på webbplatsen.

Vilka personuppgifter avses?

Dina personuppgifter; så som e-post, namn, telefonnummer etc, men även via cookies kommer att behandlas av oss i syfte att administrera information (bland annat i marknadsföringsändamål eller i affärsrelaterade ändamål) från oss, till dig. Om det är en anställningsansökan kommer vi att hantera dina personuppgifter i anslutning till denna typ av process.

Om du inte tillhandahåller de efterfrågade personuppgifterna kommer vi följaktligen inte ha möjlighet att skicka någon information till dig.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning. Behandlingen är enligt vår bedömning nödvändig för vårt berättigade intresse att administrera information till dig i enlighet med ditt önskemål att mottaga dessa.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter utifrån de krav som ställs, vilket bland annat innebär att dina uppgifter bevaras under den tid som är nödvändigt utifrån; ändamålet med behandlingen, våra skyldigheter enligt annan lagstiftning eller enligt vad som är tillåtet enligt gällande lagstiftning.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig samt i vissa fall rätt att få dina personuppgifter flyttade (dataportabilitet). Du har vidare rätt att, när som helst, invända mot behandling av dina personuppgifter om du anser att vi inte har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna samt invända mot att personuppgifterna används för att skapa dialog och kommunikation, oss emellan. Du har slutligen rätt att ge in klagomål avseende behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen. Du kan kontakta oss enligt ovan för mer information om dessa rättigheter.


Gå tillbaka

Kontakta oss

Vilka utmaningar har du idag? - hör gärna av dig!