Second Opinion

Second opinion används som en opartisk bedömning av individer som identifierats som intressanta för en tjänst och när ni vill försäkra er om att kandidaten är rätt. Kandidaterna kan vara identifierade både från internt eller externt nätverk. Vi erbjuder en objektiv extern bedömning av individen i relation till er kravprofil. Baserat på djupintervjuer och personlighetstester ger vi er en skriftlig och muntlig återkoppling samt en rekommendation. En djupare teståterkoppling till kandidaten ingår naturligtvis

bop har specialiserat sig på att rekrytera till styrelseposter, och vi förstår betydelsen av denna uppgift i varje framstående företags framgång. Det är inte enbart en fråga om att fylla vakanser, utan snarare att säkerställa att rätt kompetens, erfarenhet och perspektiv finns representerade runt styrelsebordet.

Att söka externt stöd för "Board Recruitment" är ett bevis på företagets engagemang i att säkerställa bästa möjliga styrning. Våra konsulter, rika på erfarenhet av att rekrytera till styrelseposter, bistår er genom varje steg av denna kritiska process.

Vår rådgivning är både insiktsfull och handlingskraftig, och vi guidar er igenom varje beslut för att säkerställa att valet av styrelsemedlemmar överensstämmer med företagets strategiska mål. Med ett omfattande nätverk, både inom Sverige och på internationell nivå, kan vi identifiera och presentera potentiella styrelsemedlemmar som matchar era specifika behov.

Hos bop, ser vi "Board Recruitment" inte bara som en tjänst, utan som ett partnerskap. Vi arbetar tätt ihop med er, förstår er vision, och hjälper er att skapa en styrelse som kan förverkliga denna vision. Låt oss tillsammans sätta er styrelse i bästa möjliga position för framtida framgång

Förenade gemenskap
Gå tillbaka

Kontakta oss

Vilka utmaningar har du idag? - hör gärna av dig!