Vad vi tror på

Nätverket blir än viktigare på arbetsmarknaden. Personligt engagemang, förmåga till anpassning och viljan att lära nytt värderas högre än ett imponerande CV, och värdet av det som inte kan digitaliseras ökar.

Based On People - Vår övertygelse

Based On People vill utmana traditionella konsultföretag i vår egen och närliggande bransch med nytänkande och nya spelregler. Långvariga relationer är det mest värdefulla vi har och med hjälp av vårt nätverk och vår nyfikenhet vill vi vara mittpunkten i ett ekosystem där vi inte gör skillnad på våra kunder, kandidater, klienter, anställda eller partners.

Alla människor kan över tiden ha flera och olika roller i ekosystemet men våra drivkrafter och egenskaper är över tid de samma. Det är människor som skapar glädje och värde tillsammans, inte teknik, företag eller organisationer!

Vi utmanar gärna begrepp som kandidat, CV och intervju. I stället vill vi prata om människor med olika levnadsberättelser, bakgrund och förutsättningar, lärdomar, motivatorer, egenskaper och möten. En persons CV berättar om vad man gjort dittills i sin karriär men säger inte mycket om framtiden. Det är vägen framåt vi vill fokusera på i våra uppdrag. Därför lyfter vi t ex gärna fram kandidater från olika branscher i våra rekryteringsuppdrag.

Vi vill vara lite ”jobbigare” än andra traditionella Executive Search - företag vilket innebär att vi inte ger oss förrän vi fått till en väl genomarbetad Uppdragsbeskrivning. Denna beskrivning ligger sedan till grund för att kunna attrahera rätt kandidater och möjliggöra ett framgångsrikt samarbete mellan oss och kund.

Vi trivs i dialoger och inspirerar varandra, lär och utvecklas tillsammans med vårt nätverk. Vi är generösa med att dela kontakter både internt och externt. Självklart tipsar vi gärna utomstående om andra i vårt nätverk när vi ser möjligheter kring ett uppdrag eller samarbete.

Vi strävar efter att alla oavsett roll i ekosystemet skall uppfatta oss på Based On People som nytänkande, nyfikna, konsultativa och framför allt autentiska.

Vi är övertygade om att betydelsen av ett starkt nätverk ökar. Värdet av att dela med sig av kunskap och att inkludera andra i sitt nätverk blir än viktigare för en framgångsrik karriär.

Personligt engagemang, förmåga till anpassning och viljan att lära nytt blir viktigare än ett fullmatat CV med ”rätt titlar”. Kortsagt; värdet av det som inte går att digitalisera ökar! Det är i denna kontext Based On People skapar värde.

Based On People har en öppen företagskultur där vi tror på professionalism, arbetsglädje, samarbete och autenticitet. Tillsammans har vi en gedigen erfarenhet av att matcha kunders behov med människors förmågor och vi vet att det bästa resultatet kräver en noggrann nulägesanalys och ibland ifrågasättande i uppdraget. Kort sagt: vi utmanar från början.

Gå tillbaka