Tillsammans

Det innebär att vårt sätt att organisera oss, våra strukturer, arbetssätt och samarbetsformer har ett tydligt syfte - att skapa värde för dig som kund.

Based On People - Tillsammans

Tillsammans är kanske vårt allra viktigaste värdeord och det vi vet skiljer oss från många andra aktörer i vår bransch. Vi arbetar alltid minst två (ofta tre) seniora konsulter i varje uppdrag.  På så sätt kan vi stötta varandra i kund och kandidatdialogen, gå ut och in uppdragen beroende på tid och uppdragets art samt bidra med olika perspektiv och kunskap.

Vi är öppna, transparenta och generösa med våra kunskaper och våra relationer. För våra kunder innebär det att få tillgång till hela Based On People’s nätverk och samtliga konsulters personliga ekosystem.

Gå tillbaka