Affärsnära

Vi har alla egen erfarenhet från ledarroller i näringslivet med övergripande resultatansvar vilket ökar vår förståelse för våra kunders utmaningar

Based On People - Affärsnära

Med affärsnära menar vi att våra dialoger primärt förs med personer i affärs-/verksamhetsledande befattningar (VD, Affärsområdeschef eller övriga linjechefer).

Att arbeta som konsult på Based On People innebär alltid en nära koppling mellan kundens affärsmål och våra tjänster, vare sig det är strategisk eller operativ rådgivning, organisationsutveckling, rekryteringsuppdrag, ledarutveckling, karriärcoachning eller utvärdering av ledningsgrupper eller enskilda medarbetare.

Vår egen ledarbakgrund  gör det lättare för oss att sätta oss in i kundens verksamhet, utmaningar och behov.  

Gå tillbaka