Veckans inspiratörer Johan och Stefan

Johan Segergren och Stefan Wikström är ett radarpar i HR-Sverige som möttes på snabbväxande Proffice IT i slutet av 90-talet.

Johan Segergren och Stefan Wikström är ett radarpar i HR-Sverige som möttes på snabbväxande Proffice IT i slutet av 90-talet. En månad före 11 september 2001 etablerade de Wise Consulting AB som skulle komma att bli Sveriges första lite större och organiserade konsultbolag inom HR med parollen ”Affärsdriven HR”. Efter att ha blivit förvärvade 2005 var de med på en fantastisk tillväxtresa i det som skulle komma att bli Wise Group AB, ett bolag präglat av snabb organisk samt förvärvad tillväxt med en stark kultur som fundamentet i verksamheten. Sedan våren 2019 driver de nu Andpartners Nordic AB (& Partners i dagligt tal) med fokus på People & Business Excellence samt Leadership Management. Företaget har fått en stark start inom HR-Consulting, HR-Search och Chefsrådgivning. Radarparet har många planer inför framtiden och en stark tro på kopplingen mellan ambitiöst HR-arbete och lyckade samt hållbara affärer.

Ni båda har stor erfarenhet av att starta bolag och få dem att växa till framgångsrika verksamheter. Nu gör ni det igen genom &Partners. Vilka är de största lärdomarna ni har med er, och hur kan ni använda dem för att få ert företag att växa hållbart?

Det finns en nyckel där vi verkligen har levt som vi lär och det är att aldrig slarva med rekryteringen av anställda konsulter likväl som samarbetspartners. Vi vill hitta de som visar ett äkta engagemang, en nyfikenhet och en stark vilja att bidra för att lyckas tillsammans. En annan lärdom är att utmaningar är en naturlig del av din vardag som chef eller entreprenör, acceptera dem – titta på dem utifrån – diskutera och konsultera – agera, med fördel i en rätt hög hastighet. Det har varit en lyckad formel för att skapa hållbar tillväxt.


Under Corona-pandemin sätts Sveriges ledare och det befintliga ledarskapet på prov. Hur kommer detta att forma rollen som ledare framöver?

Krisen skapar en ödmjukhet hos både chefer och medarbetare avseende att ingenting kan tas för givet, det är vi rätt övertygade om. Det lär skapa möjligheter för att få större enighet bakom företags målbild och kultur, men det kommer också att ställas högre krav på ledarna att formulera och kommunicera målbilder och värderingar på ett bättre sätt. Det vi ser fram emot att analysera framöver är om vi, i denna ”snabba” tid som vi lever i, snabbt återgår till gamla fotspår eller om det blir stora beständiga förändringar.

”GIG-ekonomin” tenderar att utvecklas, och nuvarande anställningsformer håller på att lösas upp. Vad är er spaning, hur ser framtidens arbetsmarknad ut?

Vår spaning är att GIG-ekonomin har fått en enorm extra-skjuts av 10 goda år, där många har vågat kliva in i GIG-sektorn. Vi tror att Corona-krisen kommer att få rätt många att återgå till ett liv som anställd igen men att den förändringen är tillfällig. På sikt bör organisationers stora behov av agilitet gynna GIG-ekonomin då företagens behov av såväl mängden av kompetens som behovet av olika specialister varierar så över tid.

Kontakta oss

Vilka utmaningar har du idag? - hör gärna av dig!