Veckans inspiratör Ylva M Andersson, tidigare chef på flera medieföretag och numera professionell coach och teamutvecklare

Ylva, du har själv lång erfarenhet som ledare i en bransch i snabb förändring; hur har ditt eget ledarskap förändrats

Ylva, du har själv lång erfarenhet som ledare i en bransch i snabb förändring; hur har ditt eget ledarskap förändrats över tid?
Massor! Och jag känner igen mig i så mycket när jag nu coachar andra chefer från olika branscher och med olika lång erfarenhet.
I början av en chefskarriär handlar det ofta om att leda enligt instruktion uppifrån, att följa verksamhetens uttalade riktning och policies och att säkerställa att alla i teamet ”gör rätt”. Så där var det för mig också.
Men ju mer erfarenhet du får och ju större ansvar du tilldelas, desto viktigare blir det att faktiskt också initiera initiativ, att påtala fel och brister, utmana och experimentera för att optimera organisationen, öka konkurrensen, stärka samarbeten … eller vad det nu kan handla om. Seniora chefer ska inte alltid följa instruktioner. Tvärtom. De ska i stället våga ifrågasätta och föreslå förändringar. Sådan var jag nog till stor del under senare delen av min chefskarriär. V
En annan sak som blir alltmer uppenbart – och också allt viktigare – är självkännedom. Jag tycker att jag blir varse detta varje dag. Den ledare som inte känner sig själv och kan leda sig själv, kan inte heller leda andra. Och eftersom vi förhoppningsvis hela tiden jobbar med vår egen utveckling fördjupar vi också vår självkännedom och kan mer medvetet leda andra.
Hur har du hämtat inspiration för ditt ledarskap?
Från många håll, inte minst från alla mina egna chefer genom åren. Både de (få) som varit riktigt duktiga, men framför allt från alla dem som inte lyckades i sin roll. ”Så ska jag aldrig göra”, har jag ofta tänkt.
Jag läser också gärna biografier över olika ledare, såväl inom politiken som näringslivet. Det är spännande och lärorikt att få följa med bakom kulisserna och förstå hur de resonerade när de fattade vissa beslut.
Idag blir jag också grymt inspirerad av alla de chefer som jag möter varje dag i min roll som professionell coach.

Allt tyder på att förändringstakten i samhället blir allt högre! Vad krävs av dagens och morgondagens ledare för att vara framgångsrika i sitt ledarskap?
Alla tvära kast, tekniksprång, förändrade beteenden och värderingar innebär att vi hela tiden behöver utveckla unika idéer och originella koncept för att möta alla möjliga och omöjliga påfrestningar.
Jag tror att vi kommer långt med tre saker: kreativitet, kollektiv intelligens och kommunikation. Det är en treenighet som är helt nödvändig för att möta det ständiga behovet av anpassning. Den ledare och organisation som lyckas frigöra medarbetarnas innovativa kompetens och omsätta den till konkret affärsnytta kommer att klara sig hyfsat väl framöver.
Foto: Sören Håkanlind

Kontakta oss

Vilka utmaningar har du idag? - hör gärna av dig!