Veckans inspiratör - Veronica Tagebrand, Business Analyst på DXC Technology

Veronica Tagebrand arbetar som Business Analyst på DXC Technology. Redan som 25-åring rapporterar hon till en av Sveriges ledande IT-chefer,

Veronica Tagebrand arbetar som Business Analyst på DXC Technology. Redan som 25-åring rapporterar hon till en av Sveriges ledande IT-chefer, Vahid Zohali. Du har ju haft en fantastisk start på din karriär, vad har attraherat dig i dina val av arbetsgivare? Vilka strategiska beslut har du tagit på vägen?
För mig är det viktigt att arbeta på ett företag som jag tror på och där jag ser långsiktighet i strategin. Mitt första val av arbetsgivare baserades på att jag ville arbeta inom IT-branschen. Trots min bakgrund som ekonom ansåg jag att IT är den bransch som växer snabbast och kommer att ha störst inflytande i framtiden både för den enskilda individen och för samhället i stort. Att arbeta på ett IT-företag innebär en vardag av förändring vilket är ett tecken på välmående och innebär stor möjlighet till utveckling. Företaget jag arbetar på måste kunna anpassa sig utefter omvärldens förändringar och att min arbetsgivare DXC följer en affärsmodell som grundar sig i att vi går från att människor utför det operationella arbetet till att teknologin istället ska arbeta för oss känns helt rätt i tiden.
Utöver strategi är utvecklingsmöjligheter och rätt ledarskap det som attraherar mig mest, jag vill vara säker på att min arbetsgivare tror lika mycket på mig som individ som jag tror på företaget jag arbetar på. Att ha en stöttande ledare som tillåter hög grad av självbestämmande och utmanar mig genom att successivt ta mig ut på djupare vatten med ännu större ansvar tycker jag är fantastiskt. Jag har fått lära mig att om jag är intresserad av att göra karriär ska jag alltid vara där det brinner som mest och det har varit mina ledord i de beslut jag hittills tagit.

Vilka råd vill du ge oss lite mer ”seniora” ledare som behöver ”tänka nytt” när det gäller att skapa förutsättningar för din generation att utvecklas och trivas på en arbetsplats?
Millennials är en generation med en helt annan syn på arbetsliv och ledarskap jämfört med tidigare generationer. Vi har växt upp under omständigheter där teknologin har påverkat vårt levnadssätt, vilket gör att vi har andra förväntningar på hur en arbetsplats ska verka för att vara attraktiv. Effektiva kommunikationsmedel, hög aktivitet på sociala medier som ger en inblick i företagskulturen och ett socialt ansvarstagande som ger anställda en möjlighet till att bidra till samhället är tre exempel på aktiviteter som varje företag kan arbeta med för att locka millennials.
För att skapa rätt förutsättningar är mitt första tips till dig som ledare att läsa på om hur olika generationer beter sig, självklart är karaktärsdragen för generationerna generaliserande och det går inte att applicera på alla individer men det ger en indikation om hur en grupp beter sig och hur du bör tänka i ditt ledarskap.
Exempelvis attraheras vi millennials av en arbetsplats där det finns work-life balance. För oss är det inte den kollegan som är kvar längst på kontoret när andra har gått hem som anses vara den mest ambitiösa, utan den som utvecklat ett effektivt arbetssätt och får mycket arbete gjort på kort tid med hög kvalitet. Vi föredrar arbetsgivare och ledare som uppmanar till flexibilitet och frihet under eget ansvar där vi är högpresterande på arbetet samtidigt som vi har ett socialt liv vid sidan om.
En märkbar skillnad mellan min generation och den äldre som är av betydande faktor för ledare är den genomsnittliga anställningstiden hos en arbetsgivare. Att vara en hoppjerka är idag något som är mer vanligt än ovanligt bland millenials vilket innebär att det är viktigare än någonsin för dig som ledare att arbeta med hur du ska behålla talang. Millennials kommer från en uppväxt där våra föräldrar har curlat oss och vi har fått stora doser av bekräftelse, inte minst från "likes" på sociala medier. För att få lojala medarbetare och lyckas behålla talang är därför mitt sista tips till dig att arbeta aktivt med bekräftelse och feedback. Millennials förväntar sig en öppen dialog med sin ledare och kräver mer bekräftelse än tidigare generationer för att känna sig tillfreds med sin arbetsgivare. Jag tror därmed att recognition och känslan av att bli sedd är betydande faktorer som påverkar för hur länge en millennial stannar hos en arbetsgivare och det är något som alla ledare bör arbeta med.

Vad gör du om 5 år?
Om jag får önska så arbetar jag med att förenkla och förbättra processer för företag med hjälp av teknologi i en roll där jag även får utöva ledarskap som motiverar och inspirerar mina kollegor.

Kontakta oss

Vilka utmaningar har du idag? - hör gärna av dig!