Veckans inspiratör Tim Paradis

Hej Tim! Du firade nyligen 6 år på BillerudKorsnäs, hur kommer det sig att du har stannat länge hos samma

Hej Tim! Du firade nyligen 6 år på BillerudKorsnäs, hur kommer det sig att du har stannat länge hos samma arbetsgivare?

Bra fråga, själv trodde jag inte när jag startade som Trainee att jag skulle stanna så länge på min första mer fasta arbetsgivare efter universitetet. Men sedan dag ett har jag fått förtroendet att ta stort ansvar och initiativ i de olika rollerna jag har haft genom åren, både för att leda frågorna i vardagen men också för dess framtida utveckling. Vilket har varit superinspirerande och utvecklande.

Det har också varit många dagar där jag faktiskt undrat hur de kunnat ge mig förtroendet att ta lead för ett så viktigt område, fråga eller liknande. Utöver den personliga drivkraften att leverera starka resultat till affären och ständigt utvecklas har det för mig varit centralt att vara en del av ett företag som jag tror på och där jag kan se vad jag är med och bidrar med.

Du har ju haft en bra start och en relativt snabb karriär med många olika spännande positioner inom HR området. Vad tror du är framgångsfaktorn till en spännande karriär?

För mig har det viktigaste helt klart varit att just vara en del av ett företag som jag tror på. Till ett företag som man delar värderingar med och tydligt ser hur jag är med och bidrar till resultatet och gör en skillnad för att nå målen/missionen. Den motivation det ger anser jag slår allt annat, både från medarbetarens och företagets perspektiv. Jag som medarbetare kommer genuint att bry mig om företaget och vilja göra mitt bästa varje dag på jobbet. Och ur ett företagsperspektiv sätter det en otroligt stark grund för att lyckas nå engagerade och stolta medarbetare. Samt inte minst för att hitta en gemensam riktning som binder samman alla att arbeta för att nå målen/missionen.

Jag tror att grunden till en spännande karriär läggs redan om man lyckas i sin matchning med rätt arbetsgivare. Det är här magin uppstår om vi lyckas! Alla inblandade vinner på det då alla parter har bättre möjlighet att lyckas leva upp till de förväntningar som vi har på varandra, dvs att vara rätt medarbetare eller en attraktiv arbetsgivare.

Sedan är det såklart många andra faktorer utöver detta som spelar roll för hur man tillslut lyckas. Jag har exempelvis haft förmånen att ha personer runt omkring mig som har trott på mig, sett mina levererade resultat samt fortsatt att pusha och utmana mig genom nya möjligheter. Vilket jag uppskattat enormt!

Hur lyckas man då som kandidat i denna viktiga matchning som du beskriver?  
Dels gäller det att båda har gjort sin hemläxa. Det vill säga jag som kandidat måste känna mig själv och veta vad jag vill ha, vad jag kan bidra med samt tvärtom. Detsamma gäller arbetsgivaren. Samt att företag också ansvarar för att säkerställa en strukturerad och kvalitativ rekryteringsprocess där båda parter tillåts vara genuina och transparanta.

Vågar och lyckas man med det kommer både jag som kandidat och företaget ha en möjlighet att på riktigt utvärdera om man har hittat rätt match. Om vi inte lyckas med detta är min erfarenhet att det rätt snabbt efter att smekmånaden är över kommer att börja gnissla. Vilket exempelvis kommer att synas i form av lågt engagemang från medarbetaren eller att arbetsgivaren inte anser sig få ut rätt prestation.

Jag tror väldigt starkt på detta och har alltid försökt ha en grundregel som jag intalat mig själv, oavsett om det handlar om att söka en utbildning eller ett nytt jobb. Man måste gå på det man finner intressant, tycker är roligt och det man tror på! Då kommer allt man tar sig an gå så mycket naturligare och bättre.
Givetvis kommer man genom livet behöva göra kortsiktiga avsteg från denna grundregel för att nå sitt långsiktiga mål. Man kan behöva ta sig igenom att studera en tråkig metodkurs för att det hör till utbildningen, eller ta ett mindre roligt jobb för att få in en fot eller nödvändig erfarenhet. Oavsett, om man är medveten om det, så får man en värdefull lärdom som kommer hjälpa en på lång sikt. En karriär kan ta många olika vägar till samma slutmål. Hittar man en arbetsgivare man tror på och där man ser sitt bidrag så är jag dock övertygad om att resan kommer vara mycket roligare och att resultaten kommer att komma snabbare.

Kontakta oss

Vilka utmaningar har du idag? - hör gärna av dig!