Veckans inspiratör – Roland Gustavsson, VD för Origo Group

Roland är en tillväxtledare som vet att framgång, tillväxt och lönsamhet skapas med hjälp av starkt engagemang och brinnande passion

Roland är en tillväxtledare som vet att framgång, tillväxt och lönsamhet skapas med hjälp av starkt engagemang och brinnande passion hos medarbetarna och ledarna. Han var med och byggde den framgångsrika koncernen Wise Group, och jobbar idag som VD för Origo Group.

Efter att ha varit med och byggt upp Wise Group, gick du vidare för att anta ny utmaning som VD i en helt annan typ av verksamhet. Vad överraskade dig mest i detta nya sammanhang?
Efter så lång tid inom en och samma koncern så hade jag bra koll på det mesta i bolaget vad gäller verksamhet, affärsmodeller, tjänster, medarbetare osv. Plötsligt stod jag där i ett helt nytt sammanhang och bransch utan vare sig historik eller vidare djup kunskap om affären. Något som slog mig var hur lång tid det tar att på djupet förstå det nya bolagets alla tjänster, affärsmodeller, prissättning. Jag hade en illusion om att det där går nog ganska snabbt, bara jag lägger manken till. Men fortfarande nu efter nästan ett och ett halvt år har jag inte full koll. Då handlar det om att dels skaffa sig den kollen, dels ha stor tillit till alla kollegor och förlita sig på att de kan det mesta bättre än jag och att vara ok med det.
Vi är en sammanslagning av fem bolag och vi arbetar mycket med att få det till att bli ett bolag med gemensam syn på kultur, ledarskap, försäljning, leverans osv. Jag visste ju att de förändringar som krävs för att komma dit skulle ta tid men all förändring tar så mycket längre tid än jag både trodde och hoppades. Inte minst som inbiten tidsoptimist, så tycker jag att allt borde gå snabbare.
En annan tydlig sak som har slagit mig är vilka enorma skillnader det kan vara mellan två företagskulturer. Trots att både bolagen är svenska tjänstebolag med mestadels akademiker så är det slående, intressant och roligt att det kan vara sådana skillnader.

Många ledare har ambitionen att göra en branschförflyttning och ta steget till nya utmanande områden. Vad har du för råd till dem?
Först handlar det om att på förhand bestämma sig för att det är det man vill göra och vara konsekvent när frågorna om nya spännande jobb i samma bransch kommer. Sedan handlar det om att vara tydlig med det redan i fösta kontakten med t ex rekryteringsföretagen. Var också tydlig med anledningarna till varför och vad du tror att dina tidigare erfarenheter kan bidra med i den nya branschen. Var medveten om att det sannolikt tar lite längre tid att hitta ett nytt jobb i en ny bransch jämfört med att gå inom samma bransch, så du behöver tålamod. När du sedan väl är på plats i din nya bransch så måste du vara riktigt ödmjuk och inse att du inte längre har den koll du tidigare hade och att du måste sätta stor tillit till alla runt omkring dig. Och lägg dig vinn om att läsa på, sätta dig in och lära känna bolaget, branschen och människorna. Det positiva med att komma från en annan bransch är att du har mycket nytt du kan bidra med i ditt nya sammanhang plus att din egen utveckling tar ett redigt skutt på ett sätt den sannolikt inte skulle göra om du hade varit kvar i din gamla bransch.

Hur bygger ni en sund företagskultur?
I och med att det är fem bolag som har gått ihop så har vi en mix av ett antal olika kulturer, så i vårt fall handlar det om att börja bygga en gemensam kultur. Vi behöver skapa en kultur där alla, oavsett bakgrund, ser på vissa saker på ungefär samma sätt. Inledningsvis handlar det om att ta kulturfrågan på allvar och att som vd visa att det är en fråga jag brinner för. Det handlar om att visa att jag själv är en värderingsdriven ledare i det jag både säger och gör, dvs gå längst fram och föregå med gott exempel. Som ledare är man alltid ”på scen” eftersom många studerar vad du säger och gör. Vi har dragit igång ett gediget arbete och har skapat en Ambassadörsgrupp med representanter från varje fd bolag och varje kontor. Gruppen har tagit fram värdeord och beteenden kopplat till dessa värdeord. Nu arbetar vi med att på olika sätt få ut det i hjärta, mage, armar och ben på alla kollegor i bolaget. Det krävs ett kontinuerligt arbete för att få till en stark och tydlig kultur och vi har ganska nyligen börjat, så det är ett tag kvar innan det sitter ordentligt.

Kontakta oss

Vilka utmaningar har du idag? - hör gärna av dig!