Veckans inspiratör Roger Ekström

Vad innebär gott ledarskap för dig? Att vara chef är en titel, att vara ledare förutsätter att du förtjänat förtroende

Vad innebär gott ledarskap för dig?
Att vara chef är en titel, att vara ledare förutsätter att du förtjänat förtroende hos såväl medarbetare som omvärld. För mig är ett gott ledarskap att visa tydligt engagemang för uppgiften och för människorna. Att finnas där som stöd i beslut när behov finns, men också våga ge förtroende till medarbetarna att driva sina egna frågor. Balansen mellan att leda genom att styra och att leda genom andra är en utmanande, men intressant del av ledarrollen.

Kan du dela med dig av någon viktig lärdom från din tid som ledare, som påverkat din ledarstil?
Som ung ledare var jag med en grupp i England där vi blev vittnen till en dödsolycka. Det tog några minuter innan vi fick ihop hela gruppen och kunde konstatera att det inte var någon ur vår grupp som var drabbad. Det har nog påverkat mig på ett sätt som gör att jag försöker säkerställa att ”alla är med”, både bildligt och bokstavligt.

I ”Under skinnet”-podden pratar ni om girighet. Motpolen till detta är generositet. Hur tänker du kring denna dygd?
Jag uppskattar givetvis att få, men tycker det är ännu roligare att ge. Att vara generös kopplas ofta till gåvor eller pengar, men handlar i ledarskapssituationen mer om generositet av förtroende och tillit. Privat är jag generös med uppskattande känslor, i de professionella rollerna är jag generös med tid. Jobbar på att balansera detta bättre i bägge fallen

Kontakta oss

Vilka utmaningar har du idag? - hör gärna av dig!