Veckans inspiratör Per Hjalmarö Generation Waste

Per, hur kommer det sig att du valde just Generation Waste? Jag tycker att hållbarhetsfrågan är nödvändig för vår framtid.

Per, hur kommer det sig att du valde just Generation Waste?
Jag tycker att hållbarhetsfrågan är nödvändig för vår framtid. Det kommer inte vara någon annan som gör det åt oss utan varje individ och organisation som kan påverka behöver ta sitt ansvar. Det är ett synsätt jag delar med Daniel Oddhammar, grundare av Generation Waste. Därför passade Generation Waste mig då vårt främsta fokus är att minska matsvinnet med hjälp av det IT baserade mätverktyget Generation Waste för våra målgrupper; hotell/restaurang och stat/kommun. Med min bakgrund inom IT, sälj och marknadsföring tillför jag kompetens till bolagets framtid.

Vilka långsiktiga mål har ni med er verksamhet inom Generation Waste?
Vårt främsta mål är FN’s tolfte globala mål: Hållbar konsumtion och produktion! Vi bygger Generation Waste idag i Norden och på sikt skall vi bli ett globalt företag och därmed aktivt arbeta mot det tolfte målet. 2025 omsätter vi 100 miljoner och är en aktiv aktör som bidrar till en hållbar framtid.

Hur kan ert arbete bidra till ett mer hållbart samhälle även utanför er målgrupp? Privatpersoner, andra företag t ex?
Med vår produkt kan vi mäta svinn och det öppnar upp för många andra möjligheter och målgrupper -dagligvaruhandeln, byggvaruhandeln osv. Vi skapar underlag för analys vilket möjliggör för våra kunder att dela med sina kunder och på så sätt kan vi upplysa och informera dig som privatperson om hur hållbar din leverantör egentligen är.

Kontakta oss

Vilka utmaningar har du idag? - hör gärna av dig!