Veckans inspiratör Mattias Block

Du har i flera år arbetat som överläkare, kirurg och chef över världsledande kirurgteam, och nu är du VD för

Du har i flera år arbetat som överläkare, kirurg och chef över världsledande kirurgteam, och nu är du VD för Gastro Center. Ett vinstdrivande aktiebolag i ”startupfas”. Vad upplever du som de största utmaningarna i din nya roll?
Det finns givetvis hur många som helst, men dom två största och viktigaste har varit och är dels att få tag i optimala lokaler utanför sjukhuset för att bedriva sjukvård med operativ verksamhet och slutenvård, dels att rekrytera rätt människor och skapa mest möjliga dynamiska team av dessa individer. Sen finns det flera andra utmaningar också som sagt men dessa två är de viktigaste och rätt medarbetare är det allra viktigaste.

Vad kan det privata näringslivet lära av forskningsvärlden och professionella kirurgteam?
Jag tycker att frågan kan ställas: vad kan vi lära av varandra åt bägge håll? Forskningsvärlden och kirurgin genomsyras av kritiskt tänkande, patientsäkerhet, patientnytta, team-tänk och att skapa effektivitet i komplexa organisationer. Det finns saker att inspireras av där i det privata näringslivet även om vissa saker redan adresseras i dag. Effektivisering, tillgänglighet, kostnadsmedvetenhet och produktionstänket är saker som kan inspirera åt andra hållet. Dock flyter gränssnitten ihop något och bägge världarna möts, tycker jag.

I vilken utsträckning jobbar ni tillsammans med läkare i andra länder, och hur ser det internationella samarbetet ut?
På min tidigare arbetsplats var jag en del i flera starka nätverk, både nationella och internationella. Jag sitter kvar på flera stolar där för att behålla kontakterna inom dessa nätverk då det inte är lika naturligt för privata vårdgivare att vara en del av det. Jag tror att det är mycket viktigt att hålla liv i dessa nätverk för att förhindra stagnation och hemblindhet samt för att bejaka utveckling och samarbete. Det finns flera potentiella vinster att göra åt bägge håll här och jag hoppas att vi på GHP Gastro Center Göteborg kan visa vägen som privata vårdgivare gällande vetenskapligt samarbete och kvalitetsarbete för patienternas bästa!

Kontakta oss

Vilka utmaningar har du idag? - hör gärna av dig!