Veckans inspiratör Mathias Freiholtz

Mathias, varför väljer BIC att lägga sin världslansering av rakhyvlar med bambuskaft i Sverige? Sverige ligger långt fram inom hållbarhet.

Mathias, varför väljer BIC att lägga sin världslansering av rakhyvlar med bambuskaft i Sverige?
Sverige ligger långt fram inom hållbarhet. Konsumenter här bryr sig om hållbarhet när de väljer produkt. Samtidigt är de kritiska så Sverige är också en bra trycktest. BIC har en stark ställning i landet vilket även underlättar mätning av resultaten.

Hur kommer BIC att utveckla sitt övriga sortiment ur ett hållbarhetsperspektiv i framtiden?
Vi är på en hållbarhetsresa sedan 15 år. Vi ser över hela produktionen och energianvändningen. Vi minimerar spill och planerar våra transporter. Till år 2030 ska 50% av plasten i produkterna vara återvunnen. Till år 2025 ska 100% av förpackningarna bestå av återvunnet material som är återvinnings- eller komposterbart. Vi har också en målsättning att titta på alternativa material vilket BIC Bamboo är ett första resultat av.
Hållbarhet har också en ekonomisk och social dimension. Vi har ett program vilket har som mål till 2025 att främja hållbar innovation i BICs produkter; motverka klimatförändringar genom att sikta på 80% förnybar elanvändning, nollvision för olyckor i arbetet och att involvera leverantörer för bästa/hållbart inköp. Vi arbetar också aktivt för att förbättra människors liv genom utbildning, i synnerhet genom att förbättra utbildningsförhållanden för barn globalt. Vår lokala insats i detta är att vi samarbetar och stöttar Räddningsmissionen i Göteborg i deras fantastiska arbete med att starta skola i utsatta områden.

Vilka är dina lärdomar och vilka råd skulle du vilja ge andra för att lyckas med sitt hållbarhetsarbete?
Det är viktigt att sätta upp tydliga mål och även delmål för att se att man är på rätt väg i hållbarhetsarbetet. Man måste våga prova och få misslyckas. Ibland är tajmingen inte den rätta, då får man inte ge upp utan modifiera och försöka igen vid ett senare tillfälle. Man måste se till hela kedjan, råvaror, transporter, produktionen, försäljning och inte bara fokusera på produkten. Då kommer förutom materialval också andra aspekter in såsom bra arbetsvillkor, produktionen, energiåtgång, transporter och förpackningar. Viktigt är också att involvera alla medarbetarna så man går åt samma håll.
Det räcker inte med att ha en eller två experter i organisationen. Alla måste känna till våra mål för hållbarhet och hur de bidrar bäst till att vi når dem. Man måste också tänka på vilket ansvar vi har gentemot konsumenterna, de är ganska begränsade i sina möjligheter att se denna helhet. De måste kunna lita på att vi inte bara har produkter som är hållbara utan att de har producerats under hållbara förhållanden.

Kontakta oss

Vilka utmaningar har du idag? - hör gärna av dig!