Veckans inspiratör Maria Källsson

Maria, du har haft möjlighet att arbeta som ledare i många olika organisationer; vad driver och motiverar dig i dina

Maria, du har haft möjlighet att arbeta som ledare i många olika organisationer; vad driver och motiverar dig i dina yrkesval?
Jag har haft förmånen att arbeta med organisationer med en specialiserad yrkesgrupp som journalister, redaktörer, musei- och konstpedagoger där arbetet är mer än ett jobb. Att få leda en grupp människor som arbetar för något de är näst intill besjälade av, är fantastiskt roligt men inte helt utan utmaningar. Min drivkraft är att finna i ett sammanhang där jag tillsammans med mina kollegor arbetar för något meningsfullt.
Du har vid flera tillfällen fått fatta ”modiga beslut”; hur tänker och agerar du när du kommer fram till dina beslut?
Att vara ledare innefattar att vara just det; i med- och i motgång. I medgång är mitt motto att alla kollegor skall känna att deras insats är en del av framgången, i motgång blir det mer ensamt som ledare. Ett verktyg som hjälpt mig mycket när komplicerade beslut skall fattas är att göra noggranna konsekvensanalyser. Vad händer om vi gör si och vad händer om vi gör så. Att hålla täta informationsmöten och vara så transparent som möjligt inför arbetsgruppen motverkar osäkerhet och ryktesspridning . Ofta ställer kollegorna bäst frågor och har ifrågasättanden som jag haft stor nytta av i just konsekvensanalyserna. Delaktighet är viktigt även i motgång men med skillnaden att jag som ledare visar att jag bär ansvaret.
Många får tillfälle att under sommaren fundera kring sin fortsatta yrkeskarriär (”nu måste något hända!”, ”skall jag våga göra något annat…”); vilka råd och tips vill du själv dela med dig av?
Jag har bytt jobb många gånger och tagit kortare uppdrag under senare år. Något jag absolut inte ångrat. Det har gett mig inblick i många organisationer av olika karaktär och jag har lärt mig massor. Ofta övergår uppdraget i något längre, eller blir t o m permanent. Mitt tips är att våga prova och lita på dina erfarenheter. Idag finns det många rekryterare som får just interimsuppdrag. Man kan också ta en direktkontakt med ett företag man är intresserad av.
Hur ser dina egna framtidsplaner ut?
Nästa vecka börjar jag på Safir Kommunikation i Stockholm, första halvåret som konsult. Om vi därefter gillar varandra hittar vi en fortsättning. Jag jobbar operativt 80 % för att ge tid åt några roliga styrelseuppdrag jag har och vill fortsätta arbeta med.

Kontakta oss

Vilka utmaningar har du idag? - hör gärna av dig!