Veckans inspiratör Maria Franksen VD Gothenburg RoRo Terminal

Maria, vad kännetecknar ditt ledarskap? Tydlighet, öppenhet, respekt samt glädje. Kan du utveckla vad det innebär och hur du med

Maria, vad kännetecknar ditt ledarskap?
Tydlighet, öppenhet, respekt samt glädje.
Kan du utveckla vad det innebär och hur du med hjälp av dessa ledord förändrat kulturen på Gothenburg RoRo Terminal?
Detta har ökat trivseln och känslan av att göra skillnad bland medarbetarna. Det blir enkelt att veta vilka mål som gäller och hur man kan nå dem. Korttidssjukfrånvaron har minskat markant vilket gett effekt både i välbefinnande och på sista raden i resultaträkningen.

Vilka andra positiva effekter har du bidragit med i Göteborgs hamn?
Vi är del av en kedja och samarbetet mellan operatörerna är viktigt. Vi har t.ex en Border Inspection Point där allt gods som är anmälningspliktig mot Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Växtverket och Tullverket inspekteras. Vi har en i hamnen och är i färd med att upprätta en ny som är bättre anpassad. Där har Gothenburg RoRo Terminal varit drivande eftersom vi har mycket inspektionspliktigt gods. Vi är den enda operatören med daglig trafik till England. Vidare har antalet arbetsplatsolyckor minskat.

Vad ser du att du har kvar att göra för att uppnå dina mål som ledare i Göteborgs hamn?
Massor-vi är bara i början på resan-men inom tre år skall varje medarbetare känna att de är ovärderliga och kan göra en markant skillnad i Göteborgs hamn.
Hållbarhet handlar inte bara om miljö utan även arbetsmiljön. Vi samarbetar med flera större fordonstillverkare för att hitta miljövänligare fordon samt att möjliggöra för fartyg att gå ”shore-power”
Vidare är vi testsite för nya lösningar för hållbar utrustning för hamnterminaler. Redan idag har vi tagit bort majoriteten av dieseldrivna fordon, men vi har tungt gods vilket ger en utmaning för tillverkarna. Vi måste kunna dra upp till 90 ton upp för en 12 gradig båtramp-det är den största utmaningen.

Kontakta oss

Vilka utmaningar har du idag? - hör gärna av dig!