Veckans inspiratör Malin Forsgren

Malin, du har byggt upp 2050 Consulting i Linköping. Vilka är dina drivkrafter? När man jobbar med klimat och hållbarhetsfrågor

Malin, du har byggt upp 2050 Consulting i Linköping. Vilka är dina drivkrafter?
När man jobbar med klimat och hållbarhetsfrågor varje dag inser man hur stor utmaningen är att ställa om vårt samhälle, och dessutom hur bråttom det är. Att få jobba med företag som vill ändra sitt sätt att göra affärer och ta ett större ansvar är extremt kul. Att dessutom få coacha andra och stötta medarbetare att bidra till kunders omställning är en bonus. Ju fler duktiga medarbetare som 2050 har, desto mer kan vi växla upp effekten av vårt arbete. Många av de vi anställer är unga och oerhört kompetenta, vilket i sig ger en massa energi. Vi kan verkligen lära oss av varandra och tillsammans nå bra resultat. Jag tycker också att det är kul att Linköpingskontoret är 2050s näst största kontor (efter huvudkontoret som ligger i Stockholm).

Man pratar ibland om hållbart ledarskap. Vad lägger du in i det begreppet?
För mig handlar ett hållbart ledarskap om långsiktighet och ansvar. Företagets långsiktiga utveckling och lönsamhet är beroende av att företaget tar ansvar för de konsekvenser verksamheten får, både positiva och negativa, och interna och externa. Ett företag som t.ex. orsakar stora klimatrelaterade utsläpp, påverkar biologisk mångfald negativt, använder material eller produkter som inte produceras med justa arbetsvillkor eller tillåter korrupta affärsmetoder, kommer inte att överleva på sikt. I alla fall kommer värdeökningen på företaget att vara skral. Så för mig är ansvaret inför människor och planeten tätt kopplat till ansvaret gentemot ägare och anställda. Ett ledarskap som inkluderar hållbarhet som en självklar del av verksamheten är därför ett gott ledarskap. Men det kanske är att vara lite högtravande. Man kan se det som att man helt enkelt ska städa upp sin egen skit, respektera naturen och inte behandla andra på ett sätt som man inte vill bli behandlad själv. Då kommer man långt.
Du är ju väldigt engagerad i klimatfrågan. Hur hanterar du att jobba med kunder som inte är beredda att ställa om?
Faktum är att det händer rätt sällan att jag stöter på företag som inte vill hitta sätt att bli mer hållbara. Dels kanske de inte vänder sig till 2050, dels har vi en princip att vi tackar nej till uppdrag som vi misstänker handlar mer om ”greenwashing” än något annat. När det händer så handlar det oftast om individer i företaget som är skeptiska. Genom att lyssna på deras tankar och försöka förstå varför de är skeptiska, och säkerställa att vi förstår kärnan i verksamheten och vad som verkligen är viktigt att ta tag i, så brukar man få med sig de som till en början är avigt inställda. Men, med det sagt, det är klart att det händer att jag blir frustrerad över att det går så långsamt, och att man ibland tar in helt ovidkommande perspektiv i besluten om hur man går framåt. I de fallen kan jag ibland vara glad över att vara konsult och kunna gå vidare och jobba med någon som vill mer och snabbare!

Kontakta oss

Vilka utmaningar har du idag? - hör gärna av dig!