Veckans inspiratör - Lisa Karlsson Bruzelius

Du har gjort intressanta karriärförflyttningar, och hittills jobbat i 5 olika branscher. Vilka är de mest utmärkande lärdomarna du tagit

Du har gjort intressanta karriärförflyttningar, och hittills jobbat i 5 olika branscher. Vilka är de mest utmärkande lärdomarna du tagit med dig?
Jag startade som strategikonsult på Bain & Company och efter det har jag varit inom telecom, försäkring, resor och nu senast inom e-handel.
Min mest utmärkande lärdom är utan tvekan att varje bransch har utmaningar och möjligheter som är specifika för just den branschen men framför allt också att mycket är snarlikt. En hel del går absolut att applicera mellan olika branscher. Det är viktigt att tidigt förstå vad som är komplext i just den branschen man befinner sig i men att också dra paralleller från tidigare lärdomar.
Min erfarenhet är absolut att det är kraftfullt att blanda upp teamen. Jag har själv inte bara bytt bransch utan jag har också aktivt sökt efter mixade bakgrunder i rekryteringar. I alla team krävs såklart en tillräcklig robust branschkunskap i grunden men alla behöver inte besitta den utan här trumfar olika perspektiv i min mening.

Vi möter dagligen personer som vill göra något nytt i sin karriär – ett karriärbyte. Vad har du för råd till dem?
Det första branschbytet är det svåraste. Här är mitt viktigaste råd att vara aktiv! Jag har varit drivande i många av mina byten, jag har aktiv sökt upp rekryterare eller det rekryterande företaget och pitchat varför jag är relevant trots att jag inte har erfarenhet från den specifika branschen.
Ett annat råd är att se bortom branschkunskapen i beskrivningen av dig och din egen resa. Vad är det du tar med dig in i en ny roll? Är det ledarskap? Försäljning? Processutveckling? Kundrelationer? Prissättning? Vad i din profil är universellt?
Efter det första bytet blir det enklare. Sedan mitt andra byte får jag löpande förfrågningar från olika branscher.
Om karriärbytet blir ett faktum, vad är viktigt att tänka på då?
Var ödmjuk och lägg mycket tid att förstå genom att lyssna. Fokusera på det som är nytt för dig utifrån branschen. När jag gick in i e-handel var fysiska produkter näst intill helt nytt för mig så jag har spenderat en hel del tid med inköp och logistik för att förstå det flödet.

Kontakta oss

Vilka utmaningar har du idag? - hör gärna av dig!