Veckans inspiratör – Karin Meyer, VD för Apotekarsocieteten.

Karin har en gedigen akademisk bakgrund som forskare. Större delen av sin karriär har hon arbetat som affärsorienterad ledare. Ta

Karin har en gedigen akademisk bakgrund som forskare. Större delen av sin karriär har hon arbetat som affärsorienterad ledare. Ta del av Karins intressanta perspekitv.
Du kombinerar en gedigen akademisk forskarbakgrund med affärsmässigt ledarskap. Hur lyckas du med det, och vilka är dina framgångsfaktorer?
Det korta svaret är egentligen ett genuint intresse för båda dessa områden. Om man ska utveckla detta lite så handlar det mycket om att jag efter att jag lämnat den egna forskningen fick förmånen att arbeta med affärsutveckling och försäljning till just forskare inom industrin. Då upptäckte jag att detta med affärer och ledarskap också var riktigt intressant och kul, och sedan dess har jag haft positioner som har båda dessa komponenter. Det är viktigt för mig att det ska finnas en vetenskaplig grund kring själva affären vilket gör att jag ofta landar i kunskapsintensiva affärsområden där jag har stor nytta av att veta hur forskning bedrivs även om jag såklart inte är specialist inom något forskningsområde numera. Att lyckas som ledare kräver också ett stort mått av ödmjukhet och en glädje över att vara en del av ett större sammanhang som bidrar till något riktigt bra. Att vara öppen för förändringar och våga trampa ny mark har också varit viktiga framgångsfaktorer i mina roller som ledare.

Vad kan näringslivet lära av forskningsvärlden, och vice versa?
Näringslivet och forskarvärlden inom universiteten har helt olika förutsättningar vilket även reflekteras i styrning och ledarskap. Men det finns ju även vissa likheter som tex vikten av att som ledare vara drivande och uthållig och tro på sig själv. Den tydliga organisationsstrukturen, målstyrningen och uppföljningen i näringslivet har sina fördelar och delar av detta skulle kunna användas mer inom forskarvärlden/universiteten. Ur ett ledarskapsperspektiv är det spännande med systemet som tillämpas inom universiteten med kollegiala utnämningar till vissa ledande positioner som i bästa fall medför en stark förankring och delaktighet.

Vilka är de största utmaningarna med att leda en anrik verksamhet som Apotekarsocieteten?
Den största utmaningen är att hela tiden säkerställa att vi tillvaratar rätt saker från vår fantastiska historia och säkerställer att vi utvecklar dessa för att vara en relevant aktör med ett utbud som ligger i den absoluta framkanten. Det är en utmaning, men möjligheterna vi har är många och det är väldigt stimulerande att vara en del av detta och se att det ger resultat.

Kontakta oss

Vilka utmaningar har du idag? - hör gärna av dig!