Veckans inspiratör Jonas Nellsjö

Jonas, vilken är din roll och vilka uppgifter har ditt förband? Helikopterflottiljen är mitt hemmaförband där jag påbörjande min karriär

Jonas, vilken är din roll och vilka uppgifter har ditt förband?
Helikopterflottiljen är mitt hemmaförband där jag påbörjande min karriär som helikopterpilot och det är nu fantastiskt att få möjligheten att leda det förband som präglat min personliga utveckling och roll som ledare i Försvarsmakten.
Jag är fascinerad av ledarskap och hur vi arbetar med det i Försvarsmakten. Att se människor växa och grupper utvecklas för att hantera uppgifter i en komplex, okänd och obekväm miljö fick mig att vilja ta ett större ansvar. Jag har alltid varit tydlig med vad jag vill, vilka mina ambitioner är och satt upp personliga mål. Den egenskapen tror jag är viktig som ledare och Försvarsmakten har varit en bra miljö där jag tillåtits växa och visa vad jag går för.
Som flottiljchef är min uppgift att förverkliga de uppdrag högre chef ställer till förbandet. Det handlar om beredskap och insatser nationellt och internationellt, planera uppdrag i kris och krig och stödja samhället under svåra påfrestningar. Som ledare för 1000 medarbetare handlar det om att entusiasmera, coacha, förklara och skapa förutsättningar för utveckling av medarbetare och enheter. Förståelsen för vad medarbetare i Helikopterflottiljen kan bidra med för att helheten ska fungera är en förutsättning för att kunna lösa vår uppgift och inte minst stimulerar detta till att ta större ansvar och kunna utveckla sig själv. Det handlar om trovärdighet i det vi gör internt i Försvarsmakten och utåt mot samhällets medborgare.

Du har ju även tjänstgjort som ansvarig för svenska förband utomlands i Afghanistan. Hur påverkade den uppgiften och tiden dig som ledare?
Förmånen att leda ett förband i skarpt läge under förhållanden som ligger långt ifrån vår trygga vardag har gett mig många och värdefulla erfarenheter. Den största erfarenheten är vikten av en tydlig och gemensam målbild. I Afghanistan visste alla varför vi var där, vilket uppdrag vi hade och vad som förväntades av oss. Vi hade förberett oss tillsammans och byggt ett lag där alla visste sin roll och vilka förväntningarna var. Stolthetenen att få vara en del av något större bidrog till fantastiska prestationer där alla kunde glädjas av förbandets framgångar och resultat. Teamet blev helt avgörande för vad vi åstadkom i Afghanistan. Insatsen lärde mig att se betydelsen av individen och dennes olika förmågor och utifrån detta kunna sätta ihop det rätta teamet för att kunna lösa uppgifter i en unik miljö under hot och yttre påverkan.

Vilka utmaningar ser du framför dig som förbandschef i närtid ?
Vår största utmaning just nu inom Helikopterflottiljen och i Försvarsmakten är att bli flera. Vi behöver rekrytera fler medarbetare för att leva upp till ställda krav. Som förbandschef behöver jag ta ett tydligt ansvar för att skapa en arbetsmiljö som alla vill tillhöra. En sådan miljö skapar stolthet och relevans att tillhöra laget och det bidrar till att medarbetarna vill stanna kvar och utvecklas i sin roll och karriär. Detta visar att vi är en modern och trovärdig organisation och arbetsgivare och förhoppningsvis vill flera söka sig till Försvarsmakten.
Jag ser mycket positivt på framtiden och den utveckling vi står inför. Försvarsmakten har blivit en mer tydlig del av vårt samhälle och vi blir mer och mer efterfrågade. Som flottiljchef ställer det nya krav på mig och mitt ledarskap men det innebär också en stimulerande utmaning att få vara en del av något större och mer efterfrågat, vilket även gör att jag motiveras till att utvecklas mer.

Kontakta oss

Vilka utmaningar har du idag? - hör gärna av dig!