Veckans inspiratör John Neway Herrman

John, du arbetar i en historiskt traditionell och homogen bransch. Som många känner dig upplevs du inte som särskilt traditionell


John, du arbetar i en historiskt traditionell och homogen bransch. Som många känner dig upplevs du inte som särskilt traditionell eller formell. Hur kommer dina egenskaper till sin rätt i ditt arbete?
Ja, även om det är en bransch i snabb förändring så tror jag att vissa fortfarande kan uppleva advokatbranschen som ett ganska konservativt skrå. Jag försöker vara mig själv och bjuda på mitt verkliga jag. Jag är ju väldigt transparent – ibland kanske för transparent – när det gäller hur jag känner kring en viss situation. Men, jag är också ganska spontan med mycket idéer och energi och jag hoppas att jag förmedlar den energin och den entusiasm som jag känner inför mitt jobb till min omgivning. Min känsla är i alla fall att mitt sätt att vara är något jag fått verkligt gehör för på Delphi där jag arbetar, men även i relation till klienter.
Jag är nyfiken av mig och jag har alltid försökt vara öppen och tydlig med att jag vill lära mig av andra som kan mer än jag kan. Min erfarenhet är att när jag har visat nyfikenhet och dedikation till en viss uppgift har det ofta inneburit att andra har tagit sig tid att lära mig. Detta fenomen har jag märkt såväl från min tid på McDonald’s som i domstol. Nu när jag tänker på det fungerar jag nog på samma sätt i förhållande till yngre kollegor, det är kul att hjälpa nyfikna personer!
Att vara sig själv låter ju självklart, har det alltid fungerat för dig i din karriär?
Handen på hjärtat, nej! Att vara spontan och full av energi har ibland uppfattats som ostrukturerat och för yvigt. Ibland har jag fått tipset att vara mer dämpad, vad nu det betyder. Men nu, när jag är lite äldre och vågar visa mer av mig själv, känner jag att vara lite annorlunda ofta ses som en tillgång och en fördel. Jag bryr mig också mindre om vad folk tycker, det är skönt.
Du sysslar ju även med kampsport och åker skateboard. Med risk för att låta fördomsfull känns inte det som klassiska intressen bland advokater. Skulle du säga att du har haft någon nytta av dina intressen i ditt arbete?
Ja, det tycker jag. Jag tror kampsporten gett mig en viss ödmjukhet i förhållande till andra människor – både på mattan och utanför. Ödmjukhet är viktigt inom kampsport eftersom man alltid vet att det finns någon som är tuffare och mer erfaren än vad du är och att alla är nybörjare någon gång. Är man stor och stark måste man också vara snäll! Det gäller såklart även på en advokatbyrå.
Att ha olika intressen gör även att jag ofta har något att diskutera med de flesta jag möter. Det finns i de mest oväntade sammanhang en hel del människor man delar intressen med.
Du har för att vara advokat en lite annorlunda karriärbana, bland annat lämnade du juridiken helt för ett arbete på ett chefsrekryteringsbolag för att senare återvända till jobb på en advokatbyrå. Varför blev det så?
Jag började arbeta som skattejurist som nyexaminerad för tio år sedan, men kände efter några år att detta, av olika skäl, inte var något för mig. Jag trodde då att det var juridiken i sig som inte passade mig, att jag inte var bra nog och inte skulle funka som jurist. Jag ville hitta något annat som bättre speglade mig och mina egenskaper. Eftersom jag var intresserad av relationer och stötta klienter i deras affärer så blev det rekryteringsspåret.
Har du tagit med dig några lärdomar från dina karriärskiften?
Ja, absolut! En sak som jag verkligen har kommit underfund med är att det är viktigt att tidigt försöka förstå vilka egenskaper man har och vad man gillar att göra för att lättare kunna ”matcha” det med den miljö man ska arbeta i. För att vara konkret, jag har lärt mig att jag får energi av att träffa nya människor, att jag är förhållandevis extrovert och att jag inte älskar deklarationer. Med den vetskapen var kanske inte skattejurist på en stor byrå det bästa valet för mig. Men med det sagt, det är viktigt att våga, man lär sig om sig själv över tid.
Att jag har jobbat på flera olika arbetsplatser och med helt skilda saker har också medfört att jag har haft – och har fortfarande – förmånen att omge mig med en blandning av seniora personer från olika yrken och bakgrunder som har kunnat se mig utifrån och kanske sett viss potential. Detta har varit otroligt viktigt eftersom jag då har känt ett stöd från dem när självförtroendet har sviktat – för det har det tidvis gjort för mig och det tror jag det gör för de flesta människor någon gång i deras yrkesliv. Att bolla med mer erfarna personer har varit och är fortfarande väldigt givande för mig.
Tror du att du skulle ha fått de erfarenheterna om du inte hade bytt karriär?
Nej, i alla fall inte så tidigt i mitt yrkesliv. Sen ska jag vara ärlig och säga att byta bransch tog lång tid och var jättetufft och att komma tillbaka till juridiken likaså. Jag inser nu i efterhand att jag hade kunnat få både förändring och utveckling även om jag hade varit kvar inom juridiken, det hade varit en lättare väg. När man funderar på att göra en karriärförändring inom min bransch kan man ofta göra detta utan att släppa juridiken helt, den kan användas i så många sammanhang. Men, de flesta erfarenheter är bra och i det långa loppet är jag glad och stolt över att jag vågade prova något helt nytt.
Hur ser du på utvecklingen inom din yrkeskår, vad tror du kommer vara viktigt?
Jag tror att det kommer bli allt viktigare att vår bransch fortsätter att utvecklas och ger utrymme för personer som kommer med olika bakgrunder, erfarenheter, egenskaper och intressen. På advokatbyrån där jag arbetar stöttar vi flera initiativ inom bl.a. integration, t.ex. genom läxhjälp för elever från vissa tuffare skolmiljöer och mentorskapsprojekt för nyanlända akademiker i syfte att snabbt hitta kvalificerade arbeten i Sverige. Många medarbetare är väldigt engagerade i dessa initiativ och det känns väldigt roligt och är givetvis viktigt för byrån som helhet. Våra klienter är i ständig utveckling, inte minst när det gäller sitt arbete med mångfald och hållbarhet, det måste vi också vara!Kontakta oss

Vilka utmaningar har du idag? - hör gärna av dig!