Veckans inspiratör Johanna Palmér - styrelseproffs

Vilka är dina bästa tips i jakten på en spännande styrelseroll? Styrelsearbete är fantastiskt stimulerande och lärorikt, jag rekommenderar det

Vilka är dina bästa tips i jakten på en spännande styrelseroll?
Styrelsearbete är fantastiskt stimulerande och lärorikt, jag rekommenderar det varmt som sysselsättning om man är intresserad av företag och verksamhetsutveckling. Om man vill arbeta med styrelsearbete tycker jag att man ska tala om det för andra. Det är lättare att bli tillfrågad om omgivningen vet vad man vill. Det finns flera styrelselistor och styrelsenätverk som man kan positionera sig via, sociala medier är också ett bra sätt. Jag tycker också att man ska skaffa sig en kvalitativ styrelseutbildning, många som deltar i styrelsearbete idag har faktiskt inte det och det försämrar kvaliteten på styrelsearbetet. Det kan exempelvis bli en utmaning att upprätthålla gränsen mellan operativa och strategiska frågor.

Vilken är den största utmaningen med att jobba i styrelser enligt din erfarenhet?
Jag ser få utmaningar med själva jobbet som styrelsearbetare, det är oftast både intressant och roligt! Men ett problem kan vara att möten hopar sig vissa månader. I september och november får vi i styrelsebranschen kavla upp ärmarna, i oktober kan vi å andra sidan ta det lite lugnare. De enskilda bolagen kan däremot hamna i både svåra och ännu svårare situationer och som styrelseledamot har man alltid ett stort ansvar för verksamheten och att stötta ledningen. I början av pandemin hade jag många extra styrelsemöten för att försöka få grepp om hur restriktionerna påverkade verksamheterna, vilken ekonomisk uthållighet som fanns och vilket ansvar ett företag och arbetsgivare har för att förhindra smittspridning.

Vilka är de viktigaste kompetenserna för att bli en framgångsrik styrelseordförande?
En styrelse blir inte bättre än sin ordförande! En bra ordförande är en god ledare, moderator och organisatör och ser till att alla kommer till tals. Hon eller han ligger också steget före och har tät kontakt med vd så att styrelsearbetet snabbt kan anpassas beroende på vilket stöd och vilka insatser som den operativa verksamheten för närvarande behöver.

Slutligen – har du något dröm-styrelseuppdrag där ute som hägrar?
Jag tycker flera av mina nuvarande uppdrag är riktiga drömuppdrag. Men jag skulle gärna delta i styrelsearbetet i en verksamhet som uthålligt dubblar eller tripplar sin omsättning årligen, jag skulle vilja testa mina ledarskapsfilosofier när det går så fort att håret ligger platt mot huvudet.

Kontakta oss

Vilka utmaningar har du idag? - hör gärna av dig!