Veckans inspiratör - Joachim Frykberg

Joachim, du arbetar i ett framgångsrikt företag; Jula Holding som i grunden är ett familjeföretag. En viktig del för er

Joachim, du arbetar i ett framgångsrikt företag; Jula Holding som i grunden är ett familjeföretag. En viktig del för er framgång är företagskulturen och som beskrivs i JulaBase, en guide för ert interna arbete och företagskultur. Hur behåller man denna företagskultur i ett bolag under tillväxt även internationellt?

Alla bolag är olika och har olika förutsättningar. På Jula har värderingar alltid varit viktigt; att göra saker på rätt sätt, vilja växa och ha roligt tillsammans.
De första åren när Jula startade var det lätt – ägarna var nära och alla kände alla. När vi långt senare växte kraftigt skrev vi ner kärnan i Jula-andan och alla delar som formar den. Men det får inte bara bli ord – Jula-andan har bara ett värde när den levs. Så när vi senast förtydligade formuleringarna i Jula-andan lade vi ned totalt 30 000 timmar på att få alla i koncernen att ta det till sig för att sedan leva kulturen i allt de gör. Det är medarbetarna som hela tiden agerar och lever Julas värderingar och som skall upplevas av kunder, kollegor och leverantörer.
Vi talar därför om och arbetar kontinuerligt med värderingarna, i hela koncernen och i alla länder. Alla våra ledare har ett extra stort ansvar samtidigt som vi lägger mycket fokus på detta i vårt rekryteringsarbete. Vi vill hitta personer som trivs i vår kultur, är nyfikna, säger vad de tycker och tar ansvar för det, vill utvecklas och sträva efter att på ett positivt sätt göra saker bättre. Förväntan och förtroende är nyckelord, likaså att vi är folkliga.

Hur ser du på utvecklingen inom retailområdet och den påverkan Covid-19 har på våra konsumtionsmönster? Ni har ju både en varuhusverksamhet och e-handel. Hur ser ni på kombinationen och utvecklingen av dessa plattformar?
Det är väsentligt för oss att låta kunden få bra möjligheter att handla och att få göra det på det sätt var och en vill. Det är en styrka att kunna erbjuda bra valmöjligheter. Detta har alltid varit naturligt för oss; Jula började sälja via postorder för att sedan kombinera postorder med butiker. Nu kombineras butiker med e-handel. Kunden väljer det som passar bäst!
Covid-19 har kastat hela samhället in i en kris men hur vi hanterar det handlar mycket om förhållningssätt. Jula föddes i sviterna av en kris (oljekrisen på 70-talet) och vår starkaste tillväxtperiod var under och direkt efter finanskrisen 2008/2009. Så en kris skapar också möjligheter.

Du har gjort karriär inom ett familjeägt bolag vilket många vittnar om är en rejäl utmaning. Kan du ge några på tips till vårt nätverk på hur du lyckats?
Jag har varit 18 år på Jula. Det är en lång resa. För mig handlar det om ett förhållningssätt! Det är Kalles bolag (ägaren, Based On Peoples kommentar) och han vill skapa något. Min uppgift är att skapa förutsättningar för det och att leda bolaget i den riktning som Kalle vill att bolaget ska. Förhållningssättet handlar om detta; att inte tappa bort den riktning och väg som ägaren vill styra bolaget åt.
Som extern VD behöver man fundera över sin egen roll; kan jag göra det ägaren vill/förväntar sig och vill jag göra det, brinner jag för det? För mig har det aldrig varit någon tvekan!
Men det innebär inte att vi alltid är överens om allt. Är vi oense så löser vi det mellan oss. Vårt samarbete bygger på tydliga förväntningar, förtroende och nära dialog. Sedan skall man alltid komma ihåg att varumärket har man till låns – ägarfamiljen lever med bolaget i generationer.
Jag ser det också som viktigt att kontinuerligt arbeta med sig själv, vara sann i sina värderingar och hela tiden leva och agera i enlighet med dessa. Grundvärderingarna i mitt ledarskap är; vara ett föredöme, ärlighet, ansvarstagande och att inte ta något för givet.

Kontakta oss

Vilka utmaningar har du idag? - hör gärna av dig!