Veckans inspiratör Fredrik Brandt VD Triolab

Fredrik, du började på lagret och har gått hela vägen till VD-jobbet på Triolab. En intressant resa. Berätta! Det har

Fredrik, du började på lagret och har gått hela vägen till VD-jobbet på Triolab. En intressant resa. Berätta!
Det har varit och är en fantastisk resa där jag har haft förmånen att utvecklas och lära nytt. Jag har fått samarbeta och lära av kunder, leverantörer, ägare och medarbetare. Min drivkraft har alltid varit viljan att förbättra och påverka. Det har drivit mig mer än titlar och positioner. Jag känner stor tacksamhet till chefer och kollegor som under årens lopp gett mig förtroende i nya roller. Att vara en del i ett framgångsrikt företag med ambitiösa och duktiga medarbetare är fantastiskt.

Hur beskriver du din ledarstil?
Respekt och förtroende är ledord för mig.
Det ska vara högt i tak och min förväntan är att medarbetaren gör saker ”bättre idag jämfört med igår”. Tydliga målbilder som tas fram och ägs av alla i organisationen är en viktig framgångsfaktor. Styrelser, ledningsgrupper och chefer har ibland en övertro på sin egen förmåga och har inte all information (alla pusselbitar) som krävs för att förstå de verkliga utmaningarna och möjligheterna.
Nyckeln är att ha medarbetare som har rätt kompetens och inställning. Medarbetarna är vår viktigaste resurs och vi behöver vara lyhörda för varandras behov. Med sunt förnuft och prestigelöshet går det att komma långt.

Triolab är ett högaktuellt företag, då diagnostiken stått i fokus p.g.a. Covid-19. Vilka har varit dina största utmaningar som VD denna period?
Vi har en extra viktig samhällsfunktion under pandemin. Vår diagnostikutrustning används på IVA och ger viktiga svar för de kritiskt sjuka patienterna. Dessutom levererar vi PCR-utrustning för covid-19 som ger snabba och tillförlitliga provsvar på många av landets akutmottagningar och andra enheter. Efterfrågan från våra kunder har under pandemin varit väldigt hög. Våra största utmaningar har varit arbetsbelastning och utmaningar att få tag på varor på grund av globala brister. Det har varit lärorikt och vi är glada för att kunna hjälpa våra kunder i deras viktiga arbete. Personligen tycker jag att det har varit tråkigt att inte kunna träffa medarbetare och kunder och jag ser verkligen fram emot att kunna återuppta fysiska möten.
Jag brukar inte tänka så mycket på historiska utmaningar utan gillar att fokusera på framtida möjligheter. Med tanke på vår fantastiska personal, så är chanserna stora att vi kommer att fortsätta att utvecklas.


Kontakta oss

Vilka utmaningar har du idag? - hör gärna av dig!