Veckans inspiratör Frederik von Sterneck- CEO Nordic Flanges Group

Du leder ett bolag som bl.a. exporterar en del av er produktion till USA. Hur påverkar rådande världsläge era affärer

Du leder ett bolag som bl.a. exporterar en del av er produktion till USA. Hur påverkar rådande världsläge era affärer nu och på sikt?
Först och främst så påverkas alla idag på ett eller annat sätt av kriget i Ukraina. Förutom det mänskliga lidandet så skapar kriget även en stor osäkerhet i världsekonomin. Priset på stål har stigit extremt det senaste året, till viss del beroende av kriget men även kraftigt höjda energipriser spelar in. Trots våra kraftigt ökade elpriser i Sverige så har många länder betydligt högre priser än Sverige idag. Den stora frågan är naturligtvis när stabiliseras energi- och råvarupriserna?
Nordic Flanges Group har fördelen att köpa en stor del av våra råmaterial (stål) i Norden. Det ger oss korta och tillförlitliga ledtider av råmaterial. Den svaga svenska kronan, i jämförelse med Euron och USD, ger oss idag stora fördelar i exportaffärerna, i synnerhet från vår svenska fabrik i Örnsköldsvik. Vi riktar oss dock främst till segment på den internationella marknaden där snabba ledtider, leveranssäkerhet, tekniskt know-how samt mycket hög kvalitet är viktigare än pris.

Hur ser du som CEO på behoven av arbetskraft till er verksamhet och vad ser du för utmaningar här för att kunna vara konkurrenskraftiga ?
Att finna kompetent och bra arbetskraft har varit svårt under en längre tid, både i Sverige och Finland. För att behålla kompetent arbetskraft så måste arbetsgivaren vara en mycket bra arbetsgivare där medarbetaren trivs och känner stolthet att vara del av verksamheten. Utöver det så arbetar vi mycket med att effektivisera och investera i vår produktion. Automation är en mycket viktig del i detta. Dels behöver vi mindre arbetskraft i takt med att automationen i fabrikerna ökar och dels så är det lättare att konkurrera mot exempelvis asiatiska leverantörer när graden av automation ökar i vår produktion.

Om du fick titta i kristallkulan och se hur er bransch förändrats om 10 år - vilka stora förändringar ser du kommer att ske?
En rad viktiga faktorer kommer att spela in de kommande 10 åren. Två exempel som det talas om är fossilfritt stål samt att vi bl.a. helt skall övergå till eldrivna bilar. Allt detta är väl riktigt bra men då måste energiförsörjningen lösas först. Som ett kort svar på din fråga så tror jag att energiförsörjningen till industri och hushåll kommer att vara en mycket viktig del av hur de kommande 10 åren kommer att utvecklas. Den fortsatta digitaliseringen och 3D-printing är två andra viktiga och mycket intressanta delar som kommer att växa enormt i närtid.

Kontakta oss

Vilka utmaningar har du idag? - hör gärna av dig!