Veckans inspiratör Elsa Lantz

Elsa, berätta lite om vad som fick dig att ta steget till att grunda organisationen Porrfri Barndom? Min rullgardin gick

Elsa, berätta lite om vad som fick dig att ta steget till att grunda organisationen Porrfri Barndom?
Min rullgardin gick upp med en smäll när jag insåg att nätporren är lika tillgänglig som Barnkanalen och att innehållet är så pass våldsamt som det är idag på de mest populära porrhubbarna. Vi blir ofta kontaktade av både föräldrar och barn som berättar att barnen har exponerats redan i lågstadiet och att de ofta mår dåligt av våldet som de har sett. Det var också tydligt att Sverige ligger många år efter vår samtid gällande porrprevention för barn - det ville vi förändra!
Porrfri Barndom´s arbete vilar på forskning, klinisk erfarenhet och kunskap från experter och forskare. Organisationen samarbetar med flertalet experter bl.a. inom sjukvård, förskola och skola, digitalisering och teknik varav några ingår i organisationens Advisory board. Tillsammans med experter och Advisory board utgör Porrfri Barndom en preventiv maktfaktor, med samlad kunskap och erfarenhet från ett brett spektra av yrkesområden som bidrar till en nödvändig drivkraft i samhället.
Vilka är det största hindren du ser för att nå er vision att alla barn ska få växa upp i en tillvaro som är fri från nätpornografi och ha möjlighet att utveckla sin egen sexualitet utan porrindustrins påverkan?
Dels erbjuder de flesta tele- och internetoperatörerna i Sverige inte så kallat porrfilter gratis till sina kunder, så att alla barnfamiljer har råd och dels har de ofta väldigt knapphändig information om att det finns barnskydd, hur man installerar och varför det är viktigt. Operatörerna som har direktkontakt med i stort sett alla föräldrar i Sverige skulle med ett enda push-sms kunna skicka ut direktlänkar både med fråga om de vill aktivera porrfilter och hur man tar åldersanpassade samtal med barn. Ytterligare ett stort hinder är att Skolverket som nyligen exkluderade porrkritik ur skolans nya sexualkunskap - trots att regeringens uppdrag ordagrant var att inkludera porrkritik.
Hur mäter man framgång och ser konkreta resultat i er verksamhet och hur kan vi som föräldrar bidra till att nå er vision?
Det finns många sätt att mäta processen. Vi gjorde bland annat en enkätundersökning gentemot alla kommuner i Sverige för att ta reda på hur många som har kommit igång med porrprevention i verksamheter för barn, den visade att vi är uppe i över 70% jämfört med under 50% när vi startade organisationen för tre år sen. Vi kan även följa utvecklingen bland operatörerna, vilka som börjar erbjuda gratis porrfilter och information till föräldrar. Det går också att se att det har inkommit ett kraftigt ökat antal enskilda riksdagsmotioner för porrprevention sen vi startade vilket för processen framåt vad det gäller att föra upp frågan på agendan i riksdagen, men dessa avslås i stort sett alltid, därför måste det till en proposition för att det ska bli en reell effekt för barnen. Men inte minst är det både mätbart och tydligt i traditionella och sociala medier att vi har fört upp barns exponering för porr på agendan. Låt oss fortsätta detta arbete och få fler engagerade!

Kontakta oss

Vilka utmaningar har du idag? - hör gärna av dig!