Veckans inspiratör Edward Murray

Edward, berätta hur affärsidén föddes och hur det är att arbeta med sin egen far i ett familjebolag? Min pappa

Edward, berätta hur affärsidén föddes och hur det är att arbeta med sin egen far i ett familjebolag?
Min pappa började forska kring återvinning av restprodukter och avfall från stålindustrin redan på slutet av 60-talet. Han utvecklade och testade en vätgasbaserad process i laboratoriemiljö varefter en ugn för produktionsbruk uppfördes vid ett stålverk i mitten av 70-talet. Ugnen användes framgångsrikt för att återvinna rena metaller från restprodukter helt utan koldioxidutsläpp, men då miljöfrågor vid denna tid inte var prioriterade fanns det inte tillräckligt industriellt engagemang för att börja använda sig av pappas nya och innovativa teknik. Idag är dock miljö- och återvinningsfrågor mycket centrala så pappa och jag letade fram pappas ritningar 2016. Vi förbättrade och utvecklade hans design med hjälp av de tekniska landvinningar som har skett under drygt 40 år, och 2019 erhöll vi patent för pappas banbrytande och hållbara lösning.
Under hela min uppväxt har jag upplevt min pappas stora frustration över att hans lösning för hur man miljövänligt och fossilfritt kan öka återvinningen av värdefulla metaller inte använts. Det är därför nu oerhört roligt och givande för mig att tillsammans med min pappa kunna få hjälpa till att se hans dröm och livsverk förverkligas.

Om du fick beskriva ett önskescenario från nu och 3 år fram, hur skulle det se ut? Vart finns er teknologi implementerad och vilka effekter kan vi då se?
Med hjälp av externa investerare kommer vi nu att bygga en fullskalig kommersiell anläggning och räknar med att vara först i världen med att leverera helt fossilfritt järn och stål 2022, och därmed konkret kunna börja bidra till att minska stålindustrins koldioxidutsläpp för att hjälpa till att uppnå våra utmanande klimatmål. Mitt önskescenario är att efter vi levererat vårt första fossilfria järn, och det blivit vida känt att GreenIron har en både hållbar och lönsam lösning att erbjuda, kommer alla stålverk att vilja ta sitt ansvar för att minska sitt fotavtryck på miljön och börjar använda sig av GreenIrons fossilfria lösning.

Vad krävs för att nå ert önskescenario? Hur långt har ni kommit på er resa och vilka steg återstår?
För att uppnå mitt önskescenario krävs en skyndsam acceptans och användning av GreenIrons teknik så att vi så snabbt som möjligt kan börja bidra till en minskning av icke nödvändiga koldioxidutsläpp. Vi avser därför att erbjuda vår teknik på licens så att vår lösning snabbt kan börja användas globalt av stålindustrin. För att möjliggöra och stödja en snabb expansion behöver vi nu också börja bygga en organisation med kompetenta medarbetare som delar vår värdegrund och brinner för att stävja klimathotet. Den resan kan börja med att vi lyckas uppnå den finansiering för den första anläggningen genom den emission som vi just nu genomför med hjälp av Swedbank. Foto ovan: Peter Knutson

Kontakta oss

Vilka utmaningar har du idag? - hör gärna av dig!