Veckans inspiratör Christina Holden

Christina, du arbetar som projektledare för Styrelselistan, på Västsvenska Handelskammaren och med målet att skapa fler jämställda styrelser. Varför är

Christina, du arbetar som projektledare för Styrelselistan, på Västsvenska Handelskammaren och med målet att skapa fler jämställda styrelser. Varför är det en viktig fråga?

Idag består västsvenska styrelser endast av 19 procent kvinnor, vilket är alldeles för få. Vi startade Styrelselistan för att få fler kvinnor i styrelserummen och få upp frågan på agendan. Som handelskammare arbetar vi för moderna och konkurrenskraftiga bolag i vår region och jämställdhet är en viktig del av det.
Forskning visar att jämställdhet leder till ökad lönsamhet och innovation, en styrelse behöver många olika perspektiv och då krävs en mix av erfarenheter och kompetenser. Därtill är det en viktig fråga för att locka medarbetare, kunder och investerare.

Hur fungerar Styrelselistan?
Styrelselistan drivs tillsammans med en rad olika företag för att belysa vikten av jämställda styrelser, skapa opinion och få till en förändring. Men det är också en digital plattform där vi idag presenterar över 100 kvalificerade styrelseledamöter med spetskompetens inom allt från affärsutveckling till digitalisering och hållbarhet, och dit ägare kan vända sig när de tillsätter nya styrelseledamöter. På så vis kan vi vara med och påverka på både kort och lång sikt.

Vilken är den största utmaningen i att få till en förändring?
Den största utmaningen framåt är att nå ut till ägare och valberedningar, att få fler att inse vikten av ett aktivt styrelsearbete och att kvinnorna behövs i deras styrelser. Vi vet att majoriteten av de som tillsätter styrelseledamöter är män, och de väljer i högre grad andra män ur sina egna nätverk när de letar nya styrelseledamöter. Men det är inte alltid medvetet, många vill ha fler kvinnor i styrelsen, men vet inte var de ska hitta dem. Det är därför vi behöver synliggöra alla de kvinnor som finns.

Vad driver dig i ditt arbete?
Jag har alltid velat skapa skillnad på riktigt. På Västsvenska Handelskammaren får man verkligen chansen att göra just det. Det är fantastiskt att få jobba för att Västsverige ska bli en bättre plats att leva och bo i. Sedan är jämställdhet, personligen, en hjärtefråga för mig. Jag vill att mina barn, Alice och James, får samma möjligheter när det är dags för dem att komma ut i arbetslivet.

Kontakta oss

Vilka utmaningar har du idag? - hör gärna av dig!