Veckans inspiratör Carolina Emanuelson

Du har varit mycket framgångsrik med att skapa en attraktiv arbetsplats genom ett gediget ”employer-branding-arbete”. Om du skulle ge oss

Du har varit mycket framgångsrik med att skapa en attraktiv arbetsplats genom ett gediget ”employer-branding-arbete”. Om du skulle ge oss tre konkreta råd, vilka skulle de vara?
Du behöver börja där du står. Var ärlig mot dig själv när du mäter ditt noll-läge även om det visar sig att din målbild ligger långt ifrån ditt utgångsläge. Det finns inga genvägar om du verkligen vill ha ett hållbart resultat och låt dig därför inte lockas att hoppa på dem när de dyker upp. Lägg istället tid på att få en bra och genomarbetad grundplatta på plats och bygg sedan vidare från den.
Definiera din målgrupp och utmana dig själv för att verkligen komma fram till vilken typ av kandidater ni riktar er mot. Utgå från affärsstrategi/verksamhetsmål och vad ni behöver för att möjliggöra detta. På så sätt blir det tydligt för er som verksamhet och underlättar i det övriga arbetet kring framtagande av olika aktiviteter. Det skapar också en tydlighet för målgruppen du vill nå med ditt employer-branding arbete.
Få med dig hela organisationen i arbetet. Detta är inte en fråga som enbart ägs av HR eller Kommunikationsavdelningen utan är något som behöver involvera alla delar av verksamheten. Hitta dina ambassadörer men ha som mål att utvidga detta så det innefattar alla. På så sätt får du ett employer brand som kommer inifrån och blir genuint och äkta.
Privata rekryteringsföretag automatiserar både urvalsprocesser och arbetet med employer branding i allt större utsträckning. Hur jobbar Arbetsförmedlingen med denna typ av digitalisering?
Vi ser just nu över hur vi använder de möjligheteter som finns att med hjälp av digitalisering automatisera delar av momenten i våra rekryteringar. Det finns en mängd utvecklingsområden kopplat till de olika stegen i processen, allt ifrån urval, referenstagning till onboarding. Det är verkligen positivt att vi nu ser hur vi skulle kunna effektivisera vårt arbete inom rekryteringsdelen. Detta är dessutom ett naturligt steg för oss, att digitalisera olika processer inom HR-området då vi gör samma sak med många andra delar av vår interna verksamhet.
Gällande employer branding är det inget på agendan just nu, men personligen ser jag att det finns saker att göra även inom den delen.
Vad tror du om de kommande fem åren – vilka delar i detta viktiga arbete går inte, eller bör inte, digitaliseras?
Detta är såklart en svår fråga. Jag tror att mer än vad vi ser som möjligt idag kan digitaliseras. Det är lätt att tänka att den mänskliga kontakten och det som bärs upp av individerna i organisationen inte kan digitaliseras. Men vad händer då vi har en kombination av robotar och människor i våra verksamheter?! Jag tycker personligen att det är viktigare är att fokusera på vilka kompetenser vi kommer behöva stärka våra organisationer med. Oavsett hur framtiden kommer se ut är det ett antal kompetenser som kommer bli särskilt avgörande, oberoende vilken typ av verksamhet man är. Därför är employer branding-arbetet extra betydelsefullt att prioritera. Kan man dessutom på olika sätt effektivisera det arbetet genom digitalisering och automatisering så är det bara positivt.

Kontakta oss

Vilka utmaningar har du idag? - hör gärna av dig!