Veckans inspiratör Bodil Frölén Verksamhetschef Ronald McDonald Hus

Få vet nog exakt vad ni gör, berätta Bodil! Ronald McDonald Hus i Göteborg är en icke vinstdrivande stiftelse. Huset

Få vet nog exakt vad ni gör, berätta Bodil!
Ronald McDonald Hus i Göteborg är en icke vinstdrivande stiftelse. Huset ligger i anslutning till Drottning Silvias Barnsjukhus som man också har ett nära samarbete med.
Här på Ronald McDonald Hus bor familjer vars barn drabbats av svår sjukdom. Familjerna kommer många gånger långt härifrån och har blivit remitterade till Drottning Silvias Barnsjukhus för att få rätt specialistsjukvård. Hos oss bor även familjer från Island och våra övriga nordiska länder
Under svåra och ofta långa behandlingsperioder erbjuds familjerna boende och en någorlunda normal vardag mitt i allt de går genom. Det blir ett "Hem hemifrån" när det behövs som mest och där hela familjen kan vara tillsammans. Vi strävar efter att vara så likt ett hem som möjligt där familjerna kan ”koppla av” och samla energi för tuffa dagar på barnsjukhuset. Hur länge man bor här är mycket varierande - allt från enstaka nätter till veckor, månader och även längre.
Vi arbetar med att underlätta vardagen för våra familjer och sätta guldkant i en annars tuff och orolig period för familjerna. Detta gör vi via samarbeten med företag och hjälp från privatpersoner samt genom olika typer av insamlingar.

Vilka är de främsta utmaningarna ni möter?
Det har varit två tuffa år med pandemin och det har blivit tydligt vilka utmaningar som vi inte kan vara med och påverka. Ett exempel är vår beläggning. I den bästa av världar skulle vi önska att vi inte behövdes och att barn inte skulle drabbas av svår sjukdom men så ser vekligenheten inte ut tyvärr. Så när mycket vård har fått skjutas upp har det påverkat våra Hus ekonomisk på grund av lägre beläggning och även lägre landstingersättningar.
Insamling är en annan utmaning som också varit kämpigare under pandemin. Men nu ser vi fram emot en nystart även om vi fortfarande lever i en orolig tid med krig i Europa. Pandemin har lärt oss att vara mycket kreativ i att hitta nya lösningar.

Vad är det som gör att du trivs så bra som Verksamhetschef på Ronald Mc Donald Hus?
Det som driver mig mest som Verksamhetschef är att få vara med och göra skillnad för familjer vars liv vänds upp och ner då deras barn drabbas av svår sjukdom. Att få vara med och arbeta tillsammans med min fantastiska personal och ständigt utveckla vår verksamhet alltid med våra familjer i fokus är så fint och motiverande. Jag är så glad att just jag har världens bästa jobb. Men mycket av det vi gör i vår verksamhet är inte möjligt utan våra fantastiska Husvänner (partners) som är med och gör skillnad för våra familjer och att träffa nya företag föreningar, privatpersoner som väljer att engagera sig i vår verksamhet för våra familjer är så berikande. Att vi tillsammans är starka och gör gott.

Kontakta oss

Vilka utmaningar har du idag? - hör gärna av dig!