Veckans inspiratör- Birgitta Thörn

Birgitta arbetar idag som VD för JATC Omsorg. Hon är en sann entreprenör som har mångårig erfarenhet inom området träning,

Birgitta arbetar idag som VD för JATC Omsorg. Hon är en sann entreprenör som har mångårig erfarenhet inom området träning, hälsa, kost och livsstilsförändring. Birgitta har bland annat grundat och drivit den internationella kedjan Itrim.
JATC är ett företag som verkar inom sektorn vård- och omsorg. Vilka är dina största utmaningar som ledare i dessa ”Corona-tider”?
Vi inom vård och omsorg står inför stora utmaningar i dessa tider. Denna sektor går minst sagt för full maskin. Vår verksamhet har behövt ställa om mycket snabbt genom att överbemanna med bibehållen kvalitet och säkerhet. Detta samtidigt som sjukfrånvaron har ökat plus att flera av våra medarbetare är hemma på grund av karantäner. Ett annat viktigt fokus just nu är att skapa extra stor trygghet i organisationen genom kontinuerlig tydlig och transparant kommunikation. Alla måste känna sig delaktiga med stort engagemang och ta ansvar utöver det vanliga.
Har någon av era brukare eller medarbetare insjuknat i Corona? Vad har ni gjort för att skydda människorna i verksamheten?
Vi har hittills ingen bland brukarna som insjuknat eller visat symptom. Vi var tidiga med att kommunicera till organisationen om vilka åtgärder och riktlinjer som gäller. Vi tog mycket snabbt hjälp av extern expertis. Eva Åberg från Audiendo utbildade alla ledare i att hålla interaktiva webb-möten och Civilförsvaret utbildade vår organisation i krisberedskap för att nämna några samarbetspartners. I övrigt upprättades en frekvent mötesstruktur för styrning och uppföljning. Vi kommunicerar kontinuerligt vikten av att följa rutiner avseende möten, hygien, städrutiner och ”att hålla fysiska avstånd”. Jag är oerhört stolt över att vi hittills kunnat hålla verksamheten ”frisk”.
Du är relativt ny som VD för verksamheten. Hur har du prioriterat de första 100 dagarna?
Under de första 100 dagarna har jag satt mig in i verksamheten och förstått hur enormt komplex den är. Vi har många kravställare och intressenter med helt olika behov såsom uppdragsgivare (kommuner), brukare (inom LSS-lagen), anhöriga och God man-grupp, IVO (inspekterande myndighet) m fl. Jag har främst fokuserat på värderingsarbete, strukturerat arbetsmiljöarbete samt rutiner och strukturer samt arbetat med kris- och beredskapsplan. Är just klar med en tydlig handbok för respektive område.
Vad kan andra sektorer såsom IT-bolag, industribolag m fl lära av vård- och omsorg?
Mångfald och en human människosyn är det jag först vill lyfta fram. För oss är mångfald allt som gör en människa unik, och vilken kraft det ligger i detta förhållningssätt. Vi är 200 medarbetare med 30 olika nationaliteter. Vår äldsta medarbetare är 80 år. Vi har en döv tjej som arbetar inom vår ekonomifunktion, vi har en annan medarbetare på en annan avdelning som har autism. Listan kan göras lång med härliga exempel på vår mångfald som ger nyttig perspektivtäthet.
Corona-pandemin är hårt prövande för vårt samhälle och drabbar många människor svårt. Samtidigt ger det oss viktiga möjligheter att reflektera, och omforma livet/jobbet. Detta kan skapa nya vanor för en bättre morgondag. Den enda vägen framåt är att hjälpas åt och göra det tillsammans.

Kontakta oss

Vilka utmaningar har du idag? - hör gärna av dig!