Veckans inspiratör - Åse Henell på Right Livelihood Award Foundation

Vad arbetar du med idag och vilka vägval har lett dig hit? Sedan ett år tillbaka arbetar jag på Right

Vad arbetar du med idag och vilka vägval har lett dig hit?
Sedan ett år tillbaka arbetar jag på Right Livelihood Award Foundation. Vi stödjer personer och organisationer som hittat lösningar på globala problem. Stiftelsen delar ut Right Livelihood-priset, även känt som det “Alternativa Nobelpriset”. Varje år hedras tre-fyra personer eller organisationer med 1 miljon kronor vardera. Gemensamt för alla pristagare är att de på ett visionärt sätt arbetar för att lösa vår tids största utmaningar. Gynekologen Denis Mukwege (numera även innehavare av Nobels fredspris), visselblåsaren Edward Snowden och Syria Civil Defence (vita hjälmarna) är några av våra 178 pristagare från 70 länder. Något som särskiljer oss från i princip alla andra internationella priser är att vi erbjuder samtliga våra pristagare livslångt stöd. Vi har särskilda skyddsprogram för hotade pristagare.
Mitt uppdrag är att jobba med varumärket, kommunikationen och prisutdelningen. Det var under mina år på Faktum, Sveriges största gatutidning, som jag insåg att det fungerade bra att ta med sig sin erfarenhet näringslivet in i andra branscher.

På vilket sätt skiljer sig arbetssätten i en nonprofit organisation mot näringslivet? Hur skiljer sig organisationskulturerna mellan vinstdrivande och icke vinstdrivande verksamheter?
Under mina 23 år i arbetslivet så har jag till största delen arbetat i vinstdrivande verksamheter som Telia, Göteborgs-Posten och IHM Business School. Självklart måste ju även icke vinstdrivande verksamheter gå med vinst eller i alla fall som sämst +/-0. Själva uppdraget är ju inte att genera vinst, utan att som på t ex Faktum att generera jobb och ett sammanhang. Men med ett minusresultat så kommer inte verksamheten att finnas kvar, så det är ju oerhört viktigt att man har koll på ekonomin.
Vi jobbar som alla andra utifrån en budget som måste hållas, men jag skulle dock säga att det är ännu viktigare att varenda krona följs upp när marginalerna ofta är små, vilket är fallet i den här typen av verksamheter.
Kreativiteten kring affärsutveckling och att generera alternativa intäkter samt smarta samarbeten skulle jag säga är den stora skillnaden. Och så är det viktigt att bygga ett starkt varumärke och öka kännedomen, då blir det lättare att hitta intäkterna.

Om man vill gå samma väg som du; vilka råd och tips vill du ge?
Jag är utbildad civilekonom med inriktning på marknadsföring och trodde inte att jag skulle jobba med det jag gör idag när jag tog min examen. Det var 1996 och världen hade ett annat samtalsklimat, det handlade mycket om att tjäna stora pengar, samla dessa på hög och därigenom betraktas som framgångsrik.
Välj en arbetsplats som står för dina värderingar och se till att du får arbeta med det som du tror på. Det ger energi och glädje, du ska orka arbeta länge. Själv måste jag arbeta i ett sammanhang som bidrar till att göra det lite bättre för någon annan. Det behöver inte handla om mänskliga rättigheter eller fredsfrågor som jag jobbar med nu. Det kan vara miljövänliga transporter, miljövänlig energi, utbildning eller affärsutveckling för att minska påverkan på jordens resurser. Men verksamheten måste bidra till en bättre värld på något sätt.
Även om jag kanske skulle valt en annan utbildning i dag så är det oerhört bra att kunna bidra i andra branscher genom att ta med sig sin utbildning som jag gjort, alla kompetenser behövs även i icke-vinstdrivande organisationer.

Kontakta oss

Vilka utmaningar har du idag? - hör gärna av dig!