Veckans inspiratör Anna Serner

Anna har varit chef i 25 år. Nyligen lämnade hon Svenska Filminstitutet efter 10 händelserika år. Svensk film har under

Anna har varit chef i 25 år. Nyligen lämnade hon Svenska Filminstitutet efter 10 händelserika år. Svensk film har under dessa år blivit både digitaliserad, mer jämställd och fått oanade internationella framgångar.

Under flera år har du varit VD för Svenska Filminstitutet. En verksamhet som värnar om kulturens betydelse för samhället. Vad har kulturen för påverkan på näringslivet, och vilka värden tillför den?

Kulturen har en påverkan på människor, och människor bygger både näringslivet och samhället. Vi människor fungerar bäst när vi tillåts vara hela människor, och i det ingår den sfären. Om vi ser en film efter jobbet som får oss att känna något, eller tänka något, så kommer vi komma till jobbet och dela det med våra arbetskamrater. Vi samtalar och lär känna varandra, och det är en del i en arbetskultur. Det behöver inte göras märkvärdigare än så, för idag vet alla chefer att team som har tillit till varandra presterar bättre. Och vi vet också att nya perspektiv på gamla frågor skapar nya lösningar. Det är ingen direkt påverkan, men en indirekt. Hade vi ingen kultur så hade människan mindre ”food for thought”, och utan ny inspiration och nya perspektiv är det svårt att vara kreativ. Och utan kreativitet stannar utveckling.

Du har gedigen erfarenhet av styrelsearbete, och sitter i flertalet styrelser för bolag inom olika områden. Vi kommer i kontakt med många unga ledare som siktar på en ”styrelsekarriär”. Vad har du för råd till dem?

Jag tycker att man ska fundera på vad man vill ha ut av styrelsearbete. Det är viktigt att styrelse och den operativa ledningen förstår sina roller, och många tror att det är mycket mer operativt arbete i en styrelse än vad det faktiskt är. Min bild är att det bästa är att man först skapar sig en rejäl operativ erfarenhet, så man på ett bra sätt kan ge stöd till en verksamhetsledning. Det är den erfarenheten som behövs in i styrelser, och det är den som gör att man får frågan. Att nätverka, gärna utanför sina vanliga kretsar, är viktigt. Man måste berätta att man finns och att man vill, och man måste göra det till någon som har rätt förutsättningar att kunna tipsa vidare. Så helt enkelt, gärna nätverksträffar för styrelserekrytering, men ännu hellre gå på andra mingel och träffa människor man inte ska konkurrera med om en styrelsepost utan som kanske har en post att erbjuda.

Hur beskriver du din egen ledarstil?

Jag är fokuserad och värderingsdriven ledare, som leder genom mina chefer. Att hålla riktning men ha tillit till att vägen inte alltid ser likadan ut för alla är viktigt för mig. Det betyder att jag tar fram vision, syfte och mål tillsammans med mina chefer. Sedan följer jag upp att de leder och utvecklar sina verksamheter så vi håller oss till planen. Det gäller att engagera, att lyssna och stötta men inte så mycket om att kontrollera.
Sedan tycker jag om att ha kul som ledare, så jag försöker skapa miljöer där man kan slappna av och skratta ihop. Se mitt svar under fråga ett, hur kulturen påverkar näringslivet. Jag har tagit hela personalen på teater, och sedan har vi följt upp med gemensamt samtal. Det blev mycket uppskattat. (På Filminstitutet ingick förstås mycket film redan, annars hade jag tipsat om det. Inte ge ett presentkort alltså, utan om att gå tillsammans!)

Kontakta oss

Vilka utmaningar har du idag? - hör gärna av dig!