Veckans inspiratör- Kalle Mobeck

Veckans inspiratör är Kalle Mobeck med en lång och framgångsrik karriär inom start-up branschen med fokus på marknadsföring, SaaS och ny teknik. Vi fick en pratstund med Kalle för att prata AI

Kalle, det pratas mycket om AI idag men när och hur tror du vi kommer att se de riktigt stora nya tillämpningarna av denna teknologi?

En stor och komplex fråga där jag under de senaste 6 månaderna träffat ledande personer inom många olika yrkesgrupper för att förstå situationen bättre. Vi vet nu med facit i hand att digitaliseringen för många företag har tagit lång tid trots att verktygen funnits på plats. Det är själva implementationen och omställningen för oss människor som tar tid.

Den stora skillnaden mellan den digitala utvecklingen och utvecklingen inom AI är att funktionaliteten inom AI har utvecklats så oerhört snabbt. 

För att ta ett aktuellt exempel i en bransch där förändring med hjälp av AI redan har haft en enorm påverkan är kundtjänst-branschen. IT/media, bank/finans och juridik är nästa stora branscher att förändras med A/I

 

Varför är det relevant att förstå vilken inverkan AI har för oss?

Om den industriella revolutionen slog hårt mot alla jordbrukare och sedan “IT-revolutionen” slog hårt mot industrin så är det denna gång tjänstemannasektorn där vi kommer att se de största förändringarna de kommande 5-10 åren.

 

Kalle, det låter som en dystopisk bild av framtiden. Om vi vänder på myntet, vad ser du för positivt? 

Produktiviteten kommer att öka som aldrig förr i de flesta vertikalerna inom tjänstesektorn. Många administrativa arbetsuppgifter kommer att kunna utföras av färre anställda som använder sig av AI-verktyg.  Det kommer att ge oss mer tid till krävande arbetsuppgifter där kreativitet och strategiskt tänkande blir avgörande. 

Den andra stora vinsten kommer att vara tillgängligheten. I dag är det t ex ytterst svårt och få förunnat att kunna göra en bra reklamfilm då det kräver väldigt många ingående komponenter. Nästan allt inom kreativ produktion kommer att vara lättillgängligt för alla vilket gör att det som tidigare bara varit möjligt att producera för större bolag med stora budgetar nu även går att åstadkomma för alla med mindre pengar.

Den tredje stora vinsten är att det kommer att skapa ett nytt segment tjänster i allt från “Creative Engineers", AI Product Manager, AI Ethics Specialister. Listan kan göras lång, men med de nya verktygen så kommer det även nya möjligheter och nya tjänster som nästintill alla bolag kommer att ha behov av.  (Redan i dag går det att testa kod, göra videoklipp, skapa avancerade bilder, sammanställa rapporter eller skriva copytext med AI-verktyg).

Historien tenderar även att upprepa sig och tittar vi på tidigare “revolutioner” så har produktiviteten alltid ökat och jobben “dippat” temporärt för att sedan ligga på samma jämna nivå som tidigare. Alla har nog oroat sig i alla tider för att förändring på den här nivån ska leda till något sämre, men tittar vi historiskt så har det alltid blivit bättre. 

 

Kalle, du som har ett ben i det gamla och ett i ”det nya digitala”, hur tror du vårt sätt att mötas och samarbeta kommer att utvecklas framgent?

Det fysiska mötet kommer att värderas ännu högre när vi snart lever i en värld där det längre inte är möjligt att avgöra vad som är på riktigt på internet. För att säkerställa det kommer det fysiska mötet att värderas ännu högre och något som vi människor allt söker är tillhörighet. Tillhörighet i formen av att bygga “community” och möten där vi kan möta andra människor fysiskt kommer att bli ännu viktigare i framtiden.

 

Tips till våra följare?

Om jag får ge tre allmänna tips på temat framtiden och bygga företag så är mina tre tips:

Var nyfiken - världen har alltid ändrats och den kommer att ändras nu igen så var nyfiken så du kan vara en del av förändringen. 

Implementera inte filosofera - Lägg fokus på att göra små förändringar som gör att ni kan komma igång istället för att fastna i stora planer från strategidagar/kickoffer som aldrig implementeras. 

Kommunicera mera -I tidigare av förändring och i tuffa finansiella tider så finns de tinget viktigt än att vara tydlig i sin kommunikation som ledare. Ta ansvar, var tydlig med förväntningarna, följ upp med resultat och våga prata om de förändringar som sker.

Kontakta oss

Vilka utmaningar har du idag? - hör gärna av dig!