Veckans inspiratör - Stefan Hallberg

Veckans inspiratör - Stefan Hallberg

Stefan Hallberg, e-Learningguru med över 20 års erfarenhet av digitalt lärande som byggt upp och drivit bolag med kompetensöverföring som röd tråd

 

Stefan, hur kommer det sig att du fortfarande är kvar i branschen efter så många år?

Ju mer man lär sig desto mer förstår man att man inte kan och det finns så mycket kvar att göra. Nu jobbar vi med att stimulera och mäta beteendeförändringar med hjälp av en app. Det kallas gamification. I all formav utbildning så är det egentligen själva beteendeförändringen alla vill åt så vi fokuserar på det.  

 

Hur har marknaden och tekniken för interaktivt lärande förändrats och utvecklats under de senaste åren?

Det blir hela tiden enklare, snabbare och kortare. Långa e-learningkurser som kunde vara flera timmar är nu uppdelade i korta pass på max 5 min. Om man gör rätt. Det är svårare att få målgruppens uppmärksamhet så man måste vara kärnfull och stimulera exakt det man vill ska hända.  

 

Vilka användningsområden ser du för gaming/interaktivtlärande i en mer AI-baserad värld?

I vår gamification app så handlar det om att stimulera bra beteenden och skapa goda vanor. Det är kanon med AI för det. Vi jobbar med att implemetera AI i appen så att den ger personlig feedback och förslag till utveckling. Det kan vara kopplat till hälsa, sälj, ledarskap, säkerhet eller hållbarhet. Det är dom vanligaste områdena för oss. Varje område har specifika beteenden som är bra och en hel del som kan göras fel också. Där passar AI väldigt bra och vi kan bygga upp data och referensramar för att kunna ge personlig feedback. Informationen om vad som händer kommer från användarna eller från något annat system. Syftet med bra beteenden är ofta att nå någon form av resultat som minskat antal olyckor eller ökad försäljning. Det blir väldigt intressant när man ser kopplingen mellan beteendeutvecklingen, det som går att påverka och förbättrade resultat.

Kontakta oss

Vilka utmaningar har du idag? - hör gärna av dig!