Veckans inspiratör - Jonas Hjerpe

Veckans inspiratör är Jonas Hjerpe, doktor i Vetenskapsteori som i dag arbetar som ledarutvecklare.

Jonas, berätta lite om dina ”kall”?

Min professionella bana präglas av tre stora kall. Det första kallet handlade ”filosofiskt sett” om ”vad vi kan veta”. Det började i gymnasiet och slutade med att jag doktorerade i Vetenskapsteori och undersökte den vetenskapliga och teknologiska kunskapens natur, begränsningar, möjligheter och förutsättningar. Därefter arbetade jag som forskare, lärare och akademisk ledare med särskilt fokus på vetenskaplig och teknisk utveckling, samt innovation och innovationsledning.

Det andra kallet fick mig att fokusera på "företagsutveckling och särskilt strategi, affärs- och organisationsutveckling”. Jag hade olika roller som ägare, entreprenör, konsult, strategichef och styrelseordförande. Mycket handlade om ledningsmässiga utmaningar som stora och små innovativa företag står inför.

Det tredje kallet ”rör ett inre sanningssökande” som vuxit fram under lång tid. Det är ett resultat av en lång mognadsperiod, en depression och en lång rad erfarenheter under arbetslivet.  Jag blev medveten om min inre kompass som naturligt ville vägleda i arbetet och jag bestämde mig för att ta utforskandet så långt det var möjligt. Jag fick erfara hur den inre vägledningen ersätter den personliga viljan. Processen kan jämföras med att ömsa skinn. Det gamla faller bort och något nytt, mera livskraftigt träder fram.

Och numera arbetar du med ledarutveckling?

Ja, jag har ägnat hela mitt liv åt utveckling och att leda utvecklingsarbete och framför allt det ”inre utvecklingsarbetet”. Sedan 2020 arbetar jag med att utveckla ledare på strategisk nivå. Utgångspunkten för arbetet är insikten att våra viktigaste begränsningar i relation till andra och framtiden speglar begränsningar som vi bär på i relation till oss själva. Ledarutveckling med fokus på fördjupad självkännedom handlar om att omvandla begränsningar till möjligheter. Och att följa den inre kloka kompass som visar vägen mot ett större äventyr, bortom de begränsningar som vår vilja och föreställning utgör.

 

Kontakta oss

Vilka utmaningar har du idag? - hör gärna av dig!