Veckans inspiratör - Jenny Randau Mellander

Veckans inspiratör Jenny Randau Mellander bjuder på sina bästa ledarskapstips när du leder i en förändringsmiljö!

Veckans inspiratör, Jenny Randau Mellander, bjuder på sina bästa ledarskapstips i förändringstider, kanske en av de tuffaste utmaningarna en ledare kan stöta på.

I en alltmer föränderlig värld är ledarskap, genom förändring och tillväxt, inte längre ett val utan en nödvändighet. Vi har pratat med Jenny, en erfaren ledare, för att få hennes perspektiv på hur man effektivt navigerar dessa dynamiska processer.

 

Jenny, vad har du för erfarenhet av att leda i förändring?

I början av min karriär jobbade jag mycket med individuell coaching, men växte snabbt till att leda större förändringsprojekt inom olika organisationer och branscher. Från att inledningsvis introducera ett coachande tillvägagångssätt inom Telecom hos Europolitan/Vodafone, till att digitalisera Göteborgs-Posten och Stampen Media i omställning av affär från print till online. Nu arbetar jag i SaaS-branschen föratt driva tillväxt hos Simployer, där förvärv, snabbhet och flexibilitet är avgörande.

För mig är balansen mellan organisation,team och individ viktig. Med «organisation» menar jag att styra verksamheten mot lönsamhet genom att fokusera på kund- och affärsvärde. Jag upplever att vi ofta glömmer kunden, trots att det är för dem vi vill skapa värde. Att välja rätt fokus, våga prioritera och hitta drivkraften hos medarbetarna är avgörande. Det är så vi frigör kreativitet, skapar en tydlig riktning och fattar kloka beslut i förändring.

 

Hur anpassar du ledarstilen efter förändringens olika faser?

Ledarskap i förändring kräver insikt i när, hur och varför omställningen behövs. Varje fas i processen kräver en unik ledarstil.

i) I början fokuserar jag på att alla ska med på tåget. Det handlar om att lyssna,förklara och visionera förändringen – allt med ödmjukhet. Vi byter ofta kontorsmiljön mot nya platser för att stärka teamkänslan och använder design-thinking metoden "Rose-Bud-Thorn" för att identifiera vad vi ska behålla,utveckla eller släppa. På detta sätt skapar vi en gemensam förståelse som alla värderar högt.

ii) När förvirringen tar vid är det mitt jobb som ledare att skapa klarhet, ge stöd och guida genom osäkerheten. Det är viktigt att hålla ögonen på målet, synlig göra framsteg, ge feedback och ta små steg framåt för att undvika bakslag.

iii) Till sist, när vi känner oss nöjda och har nått våra mål, är det viktigt att fira! Lyft fram alla insatser, reflektera över vad vi lärt oss och diskuterar framtida utmaningar och prioriteringar. Det är dessa stunder som ger energi till att fortsätta sträva framåt 😊

 

Förändringar påverkar oss olika. Som ledare behöver jag förhålla mig själv till förändringen, leda mot den nya riktningen och samtidigt vara ett stöd för teamet. En öppen dialog, tydlig kommunikation och förståelse för varandras roller och mål ökar engagemanget. Det är genom dessa dynamiker som starka team skapas, även när avdelningsgränser utmanar.

 

Med tanke på den snabba teknologiska utvecklingen; hur ser du på framtiden för ledarskap i förändring och tillväxt?

Som framtida ledare bör vi se teknologi som en möjlighet, samtidigt kritiskt granska dess effekter och använda innovation på ett smart sätt. En stark vision och framtidstro, förståelse för förändringens mekanismer och förmåga att inspirera tycker jag är en magisk kombination för att nå framgång.

Kontakta oss

Vilka utmaningar har du idag? - hör gärna av dig!