Veckans inspiratör - Fredrika Erlandsson

Fredrika bjuder bland annat på sina bästa karriärråd till yngre ledare

Veckans inspiratör är Fredrika Erlandsson som efter en lång bakgrund från ledande roller i danska och svenska modebranschen idag arbetar som rådgivare och konsult med fokus på strategi, ledarskap, supply chain och organisation.

Fredrika, du har en lång bakgrund som ledare i flertalet retailbolag, hur ser du på utvecklingen inom retail och vad händer just nu inom området?

Utan tvivel så har retail stått inför en enorm förändring de sista åren. Trenderna vi såg redan innan pandemin har bara påskyndat både utveckling och omställning med en stor dominans på e-handelssidan. Den globala e-handeln förväntas fortsätta växa kraftigt - den påverkar våra köpbeteenden och präglas samtidigt av stora internationella aktörer som sätter tonen med både omfattande produktutbud och snabba leveranser.

För företag blir det avgörande att erbjuda en sömlös upplevelse över olika kanaler, integrera fysiska butiker med e-handel och sociala medier för att möta kundens förväntningar. Agilitet och hybridtänkande, samt ett always-on-mindset, blir nödvändigt. Teknologins påverkan kan inte nog understrykas, särskilt digitalisering och personifiering. Användningen av AI för skräddarsydda rekommendationer och personifierade marknadsföringskampanjer blir central för att förstå och engagera kunder.

Hållbarhetsperspektivet är självklart också avgörande,  med ökad efterfrågan på cirkularitet, hållbara produkter och transparens kring produktion och material, liksom krav på finansiellt hållbara affärsmodeller och efterlevnad av regelverk. Jag vill också lyfta re-commerce som en växande trend, där uppmuntran till second hand främjas för att öka produkters livslängd och minska miljöpåverkan.

Det blir spännande att se hur dessa förändringar formar framtidens handel!

Du driver även VOCA Mentorship, ett bolag som erbjuder mentorskap som framför allt riktar sig till seniora ledare inom näringslivet. Hur kom du på denna idé samt hur får du feedback på resultatet mentorskapet ger?

Jag tror att vi som ledare i dagens föränderliga arbetsklimat, har ett allt större behov för att snabbt, och med hög kvalitet, få tillgång till det viktiga utanförperpektivet, kompetens och erfarenhet. Det är också det som är anledningen till att jag startade VOCA. Jag brinner för att göra skillnad resultat - både för individer och bolag. Och med mentorskapet, som ju är den där unika kombinationen av målstyrd coachning och affärsnära rådgivning, får jag göra just det. Att vi också, genom våra kundundersökningar och uppföljningar som vi gör efter avslutade program, får enormt positiv feedback och skapar resultat – är såklart en ynnest!

Vilka är dina bästa karriärråd till unga ledare?

Måna om din egen personliga och professionella utveckling, och komihåg att ledarskap är ett privilegium.

Var nyfiken. Alltid. Både på de människor du har omkring dig och affären duska arbeta med. Våga vara sårbar och be om hjälp - tillsammans är alltids tarkare än ensam.

Kunden är fokus. Förstå vem din kund är och hur du ska möta hen i olika perspektiv – utan kund – ingen affär.

Kontakta oss

Vilka utmaningar har du idag? - hör gärna av dig!