Vad hände sen, Lotta Widercrantz?

Vi följer upp vår utrekryterade kandidat Lotta Widercrantz som för snart 2 år sen tog sig an rollen som COO för den svenska verksamheten på undersökningsföretaget Origo Group.

Lotta, blev rollen och jobbet som den presenterades för dig och hur upplevde du rekryteringsprocessen? Har du några tips till vårt nätverk på hur man kan göra ett branschbyte likt ditt?

Både Based On People och rekryterande VD var väldigt tydliga med vad förväntansbilden var och vad mitt nya uppdrag innehöll. Rekryteringsprocessen var mycket professionell och vi hade en väldigt bra kommunikation under hela processen, sedan har jag till min stora glädje fått jobba mycket mer än vad jag trodde med utveckling, nytänkande och förbättrings-och effektivitetsarbete, vilket jag brinner för. Det är klart att det är en utmaning att helt byta bransch men det är också väldigt spännande och jag har haft ett bra stöd i mina kollegor och min chef. Jag var inställd på att ”vara ny på jobbet” igen och var öppen med att jag behövde mina kollegors hjälp och att jag värdesatte deras kunskap. Jag tycker om att lära mig nya saker och det underlättar vid ett branschbyte och jag tycker att man ska våga kasta sig utanför sin bekvämlighetsbox också, det är så man utvecklas.

Du har också gått från ett Operation-ansvar till att även vara HR-ansvarig, hur gick det till?

Jag har läst HR och ledarskap på universitetet och även tidigare arbetat med ledarskapsutveckling och kompetensförsörjning på olika sätt.  När Origo Group växte och behövde en HR-funktion så blev det naturligt att jag tog det ansvaret parallellt med min roll som COO. Det är väldigt roligt med variationen i de båda rollerna och att kunna jobba med kompetensförsörjning och utveckling för våra medarbetare och ledare, jag tror att om man verkligen satsar på dessa områden så skapar man större engagemang och glädje inom företaget.

 

Vilken typ av undersökningar efterfrågar er kunder just nu och finns det några generella resultat som kommer ur dessa undersökningar?

I oroliga tider och som nu en snabbrörlig omvärld ser vi att våra kunder är extra noga att följa upp kundupplevelsen. Det är en hårdare konkurrens om kundernas lojalitet och det räcker inte att ha ganska nöjda kunder utan man vill ha mycket nöjda kunder för att de ska stanna kvar och rekommendera till andra. Även medarbetarundersökningar och varumärkesundersökningar är viktiga för våra kunder nu.

Kontakta oss

Vilka utmaningar har du idag? - hör gärna av dig!