Reflektioner från Veckans Inspiratörer!

Based On People har sedan november 2019 varje vecka presenterat Veckans Inspiratör. Totalt har det sen starten blivit ett 30-tal

Based On People har sedan november 2019 varje vecka presenterat Veckans Inspiratör. Totalt har det sen starten blivit ett 30-tal inspiratörer. Ulf Lindén, Senior Partner på Based On People. Ulf – vilka är dina spontana reflektioner och tankar efter denna kavalkad av inspiratörer? Varför tog ni detta initiativ?
Based On People är en partnerdriven organisation med ett tydligt fokus på att utveckla människor och matcha verksamheters behov med människors förmågor. Alltså är människor det vi baserar hela vår existens på. Vi arbetar tillsammans för att göra skillnad för våra kunder. Inget kan då vara naturligare än lyfta fram personer i vårt nätverk, nya som gamla som kan bidra med inspiration på något sätt.
De ämnen som tagits upp har berört bland annat karriär och karriärväxling samt under våren självklart hur man påverkats av Covid-19 krisen.
Ett urval av kommentarer:
-En stor del av inspiratörerna ser kriser som möjligheter i stället för hot
-Utvärdera och våga ta steget. Det finns de som direkt hamnat i ”freeze-läge” vilket ger de som agerar fördelar.
-Flera inspiratörer anser att ledarens roll kommer bli än viktigare i en allt mer oförutsägbar omvärld.
-Värderingar och målbilder och att ständigt arbeta med dessa blir viktigare i en tid när många av oss arbetar från hemmet.
-Det går snabbt att ställa om när det verkligen gäller och då man inte har något alternativ. Något som normalt tar lång tid att implementera går blixtsnabbt när man har kniven på strupen.
-Se till att ”rätt personer” blir medvetna om din förmåga och kapacitet. Sätt ord på dina prestationer och våga sälj dig själv för att utvecklas och driva din karriär.
-Fira delmål och våga berätta om dem i rätt sammanhang. Tro på dig själv och våga!!

Hur väljer ni ut vilka som skall vara med?
Vi är alla delaktiga i att komma med idéer och tankar kring val av inspiratörerna. Det kan vara människor vi stöter på både privat och i arbetet och som har en historia att berätta. Vi är alla nyfikna och frågvisa och faktum är att de flesta på något sätt har erfarenheter, lärdomar och tankar att bidra med som går att koppla till ledarskap, karriär och utveckling.
Kan du dela med dig av några tankar, reflektioner och spaningar som kommit fram i alla spännande berättelser. Finns det några gemensamma drag eller trender? Något som berör eller är extra tydligt?
För min egen del finns det en inspiratör som sticker ut extra mycket; Stefan Olafsson, som tog sig från hemlös, kriminell och missbrukare via en juristexamen till fast anställning på advokatfirma. Sådana viljestarka förflyttningar berör mig in i själen. Annars är jag imponerad av vilket driv, energi och framför allt målmedvetenhet den yngre generationen kommer med. Lisa Henning, Veronica Tagebrand och Ida Carleborn är fantastiska exempel på detta.
Veckans Inspiratör har varit mycket uppskattat – hur ser tankarna ut inför hösten? Kommer ni att fortsätta och kan du dela med dig något om vilka inspiratörer som kommer att få ge sin berättelse.
Då intresset varit så oerhört stort (vi får till och med små hintar från vårt nätverk att man gärna är med som Inspiratör) har vi flera tankar om att utveckla konceptet. Vi tittar på att komplettera med en youtubekanal och att skapa otippade möten mellan inspiratörer med helt olika bakgrunder.
Vi kommer även utvidga målgruppen och lyfta in människor med bredare bakgrund både kompetensmässigt och etniskt. Jag vill få till fler spännande möten med konstnärer, skådespelare, ideella föreningar, idrottsmän/kvinnor etc. De har alla mycket att lära oss i näringslivet.

Tack Ulf för inspirerande och givande läsning – ser fram mot höstens energigivande läsning. Trevlig sommar!

Kontakta oss

Vilka utmaningar har du idag? - hör gärna av dig!