Ny på jobbet - Marie Teike, Fastighetsutvecklingschef på Lansa Fastigheter

Marie, du kommer närmast från en viktig roll hos en betydligt större branschkollega. Vad var det som väckte ditt intresse


Marie, du kommer närmast från en viktig roll hos en betydligt större branschkollega. Vad var det som väckte ditt intresse när vi på Based On People kontaktade dig gällande rollen som Fastighetsutvecklingschef på Lansa?
-Lansa är ett Stabilt bolag som utvecklas snabbt i takt med marknaden. Det är en stark entreprenöriell kultur i kombination med en sund ambitionsnivå, här blandas skratt med allvar ”runt det runda bordet” det är något som lockar mig.
-Det känns också roligt att få vara med på en resa som inte är helt utstakad och i ett bolag under expansion med högt hållbarhetstänk och med stabila ägare i ryggen.

Vilka utmaningar ser du på bostadsmarknaden framöver och vad gör ni på Lansa för att fortsatt vara en framgångsrik aktör?
-Det finns flera utmaningar just nu med stigande byggpriser, klimat samt energikris samt stigande räntor och en skakig omvärld. Men behoven av nya bostäder de närmaste åren är fortsatt stor på grund av ökad befolkningstillväxt i kombination av bostadsunderskott.
-Vi kommer fortsatt att vara framgångsrika om vi fortsätter att fokusera på vårt koncept som kännetecknas av bra materialval med högt hållbarhetsfokus. Vi har också en strategi för hur vi sprider riskerna/fördelningen av våra affärer samt i vilka regioner vi vill vara i. Så sunda affärer och goda relationer kommer ta oss framåt😊

Kontakta oss

Vilka utmaningar har du idag? - hör gärna av dig!