Jesper Hagberg ny CIO/CDO för Jula-gruppen

Rollen som CIO | CDO för Jula innebär att arbeta nära verksamheten och skapa förutsättningar för Jula-gruppens fortsatta digitala transformation

Rollen som CIO | CDO för Jula innebär att arbeta nära verksamheten och skapa förutsättningar för Jula-gruppens fortsatta digitala transformation och tillväxt.
Jesper har en magisterexamen i företagsekonomi och en kandidatexamen inom informationsteknik och en lång karriär inom affärsdriven IT. Han har lett stora globala förändringsprogram, haft många regionala och globala IT roller, verkat som managementkonsult och har ansvarat för Operational Excellence med Lean & Six Sigma som förändringsmotor i globala miljöer.
Vi önskar Jesper och Jula all lycka och ser fram emot fortsatt gott samarbete

Kontakta oss

Vilka utmaningar har du idag? - hör gärna av dig!