Ingrid Pousard - Hur går det på nya jobbet?

Vad var det som lockade dig i din nya roll? Det som lockade mig var helhetsansvaret, att fokus låg på

Vad var det som lockade dig i din nya roll?
Det som lockade mig var helhetsansvaret, att fokus låg på näringslivsutveckling som motor till samhällsutveckling i stort. Vidare att arbetet utgår från samverkan med andra samhällsaktörer samtidigt som vi är en del av banken och har ett tydligt uppdrag och regelverk att förhålla oss till.
Vilka erfarenheter från ditt tidigare arbetsliv tar du med dig in i din nya roll?
Jag tar med mig erfarenheter som vikten av nyfikenhet och öppenhet mot andra aktörer och vad de kan erbjuda samtidigt som det är viktigt att känna sitt uppdrag och förhålla sig till det. Har givetvis med mig erfarenheter från alla tidigare arbetsplatser och roller, men något som sticker ut är då jag var verksamhetschef för ett samarbete mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor. Förståelsen för hur olika aktörer fungerar är central när vi vill komma framåt i innovation och tillväxt.
Vilka är dina reflektioner efter några månader i rollen?
Vikten av att se Västsverige som en samlad region och arbeta med kompetensförflyttning för att stärka näringslivet och arbetsmarknaden i hela regionen. Vi måste uppmuntra till att söka oss utanför kommungränsen och hitta arbetsmöjligheter på andra håll. Jag bor själv i Göteborg och arbetar nu i Alingsåstrakten, en region med otrolig entreprenörsanda och företagsamhet men som skriker efter kompetens. Det finns många möjligheter om man lyfter blicken lite.

Kontakta oss

Vilka utmaningar har du idag? - hör gärna av dig!