Daniel Westling -ny på jobbet som VP Sales & Marketing på solcellsbolaget Epishine!

Grattis till din roll som VP Sales & Marketing på solcellsbolaget Epishine! Ni lever ju i en stekhet bransch som

Grattis till din roll som VP Sales & Marketing på solcellsbolaget Epishine!  
Ni lever ju i en stekhet bransch som drivs av den förändring som krävs för att ställa om till ett hållbart samhälle.  

Vad särskiljer Epishine’s solceller på marknaden?
Våra solceller är tillverkade av organiskt material och är optimerade för att omvandla inomhusljus till elektricitet och kan användas i lågenergiprodukter, som till exempel sensorer som mäter inomhustemperatur och luftfuktighet. Idag drivs dessa vanligtvis av engångsbatterier, men med vår lösning blir produkterna mer eller mindre självförsörjande, vilket ger stora miljövinster och även kostnadsbesparingar då man slipper byta batterier.  

När tror ni att marknaden för inomhus solceller kommer att explodera?
Just nu sker en enorm digitalisering av kommersiella fastigheter med fokus på att optimera drift och skötsel. Anledningen är att byggnader är en av de största energikonsumenterna globalt och det finns stora möjligheter reducera energiförbrukningen, vilket är ett måste om vi ska nå Parisavtalet. Digitaliseringen kräver en stor mängd sensorer vilka idag till största del drivs av engångsbatterier, något som är dåligt både ur miljösynpunkt och som leder till ett dyrt underhåll. Här ser vi en stor potential att med hjälp av våra solceller skapa en mycket mer hållbar och billigare lösning, vilket kommer medföra en stor tillväxt på marknaden. Det finns även diskussioner inom EU att begränsa användandet av engångsbatterier, vilket ytterligare kommer att snabba på omställningen till ljusdrift av sensorer och elektronik.  

Vad har ni för utmaningar just nu?
Som med all ny disruptiv teknologi är det en utmaning att komma ut på marknaden, men vi har redan flera kunder vars produkter finns tillgängliga, vilket har skapat en ännu större efterfrågan. Vår största utmaning just nu är att bygga kapacitet för att möta efterfrågan och därför kommer vi redan nästa vår starta upp en större produktionsanläggning.  

Kan jag som konsument köpa era produkter på marknaden idag?
Produkterna som finns ute just nu med våra solceller är inriktade mot kommersiella fastigheter. Men vi har flera spännande projekt på gång för konsumentprodukter, så inom en snar framtid är det möjligt.  

Kontakta oss

Vilka utmaningar har du idag? - hör gärna av dig!