Based On People - hur kom namnet till?

Hur uppstod namnet Based On People? Vårt företagsnamn uppstod som i så många fall genom ett internt verkande över tid.

Hur uppstod namnet Based On People?
Vårt företagsnamn uppstod som i så många fall genom ett internt verkande över tid. BasedOn var länge ett alternativ, men fick aldrig riktigt genomslag internt, något saknades i namnet. Därför togs flera alternativa namnförslag fram.
Vid något tillfälle därefter, i en diskussion om vår verksamhetsidé, uppstod ett tydligt fokus på Människor - People, det är ju människor vi baserar vår verksamhet på, såväl internt som externt. BasedOn blev därför Based On People, ett namn som kändes bra för alla inblandade parter. Men för att vara extra säkra på att det var rätt val initierades en öppen omröstning i sociala medier, främst LinkedIn och Facebook, där olika föreslagna namn var med. Resultatet blev förkrossande tydligt.
Namnet skulle vara Based On People.

Kontakta oss

Vilka utmaningar har du idag? - hör gärna av dig!